Nyheter

Nya framgångar för innovativa och klimatvänliga SF6-fria lösningar från Schneider Electric

SF6-fria lösningar från Schneider Electric fortsätter att väcka intresse och engagemang runt om i världen. Ett av de mest uppmärksammade exemplen är det innovativa pilotprojektet som Schneider Electric driver tillsammans med den franska elnätsdistributören, GreenAlp, i hjärtat av alperna.

Schneider Electric har även uppmärksammats av EU:s finansieringsprogram för sitt miljöprojekt, LIFE, där bolaget nyligen tilldelades ett finansiellt bidrag som resultat av sitt kontinuerliga hållbarhetsarbete genom utvecklingen av SF6-fria lösningar.

Schneider Electric har med sin SF6-fria lösning nått ytterligare framgångar. Efter ett unikt och framgångsrikt globalt pilotprojekt i Norrköping tillsammans med E.ON och KL Industri tillkännager Schneider Electric ett nytt pilotprojekt tillsammans med GreenAlp, elnätsdistributören i Grenoble, Frankrike. Schneider Electric har även tilldelats ett finansiellt bidrag från EU:s LIFE-program för sitt fortsatta hållbarhetsarbete med SF6-fria lösningar.

GreenAlp kommer att använda den nya SF6-fria versionen av SM6 i samband med en ny byggnation i eko-distriktet i Grenoble, även känt som ”Alpernas huvudstad”. Istället för att använda SF6, en växthusgas som länge ansetts väsentlig för användning av elektrisk utrustning, väljer GreenAlp den nya innovativa bryttekniken ”shunt vacuum interruption” från Schneider Electric med ren luft som isolation.

– På Schneider Electric tror vi att den bästa typen av gas faktiskt är luft. Vi är därför otroligt glada över att GreenAlp väljer vår SF6-fria lösning som pilotprojekt, inte minst då vi anser att GreenAlp har ett innovativt hållbarhetsfokus och framtidsdrivet perspektiv, båda parametrar som är väsentliga för att vi ska kunna ta itu med det rådande klimatnödläget, säger Alistair Regis, Vice President för affärsområdet Power Systems i zon Norden.

Schneider Electric får finansiellt bidrag för fortsatt arbete med SF6-Free Capacity-Building Project
Schneider Electric är hittills den enda tillverkaren av elektrisk utrustning som får finansiering för utveckling av elutrustning för mellanspänning.

Bidraget från LIFE-programmet, EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, kommer att komplettera de egna ekonomiska krafttagen från Schneider Electric för projektarbetet som syftar till att hitta vägar mot en en större utbredning av SF6-fria lösningar, öka kännedomen och bygga legitimitet för möjligheterna med tekniken.

Förutom projektets huvudmål, att demonstrera driftsmässig och miljömässig legitimitet för hållbar elutrustning för mellanspänning i framtidens elektriska distributionsnät, är EU:s SF6-Free Capacity-Building Project med Schneider Electric utformat för att öka medvetenheten kring SF6-fria alternativ samt tillgodose offentliga organ med bevis, som påvisar att alternativ till SF6-gas är såväl säkert, pålitligt som klimatvänligt.

Läs mer om den nya SF6-fria teknologin från Schneider Electric:
https://www.se.com/se/sv/work/products/medium-voltage-switchgear-and-energy-automation/news/2019/sf6-free.jsp

Bild: Schneider Electric