Nyheter

Arctic Minerals ansöker om förbehåll för guldprospektering i norra Finland

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att bolaget har identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll (för prospektering), täckande ett område på 365 km2, cirka 100 km nordost om Kittilä centrum och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland.

Förbehållet förväntas godkännas av Tukes inom kort och det gäller två år från lämnandet av ansökan.

Det nya ansökta förbehållet, kallat ”Nutukka”, är beläget vid östra ändan av det s.k. ”Central Lapland Greenstone Belt” i norra Finland. I detta malmbälte finns den stora Kittilä guldgruvan, som ägs av det kanadensiska bolaget Agnico Eagle Mines Ltd, och som producerade ca 190 000 uns guld (ca 5 386 kg) under 2018. I malmbältet har under de senaste åren påvisats ett antal nya guldfyndigheter.

Bolaget identifierade den nya potentialen vid Nutukka med hjälp av studier av geokemiska, geofysiska och annan data via GTK (Geologiska forsknings-centralen i Finland). I området finns ett antal geokemiska guldanomalier, vilkas ursprung inte hittils har kunnat förklaras.

Området ligger strax öster om Kirakka-aapa, där GTK borrade korta kärnborrhål i samband med berggrundskarteringen 2001-2005. I dessa kärnborrborrningar erhölls i ett borrhål en skärning på 2 m hållande 3-5 gram guld per ton, 0,26% nickel och 0,08% kobolt. I ett annat borrhål genomborrades en guldmineralisering med en bredd på en meter och hållande 0,9 gram guld per ton och 0,8% koppar.

Bolaget skall genomgå tillgänglig geokemisk och annan data för att därefter prioritera områden för fältarbetet nästa sommar. För närvarande antar bolaget att fältarbetet kommer att fokusera på tungmineralprovtagning för att bestämma halterna av guld och andra metaller.

Bild: Pixabay