Nyheter

NSK presenterar precisionskulskruvar med högre hållbarhet

Bland innovationerna som visas av NSKEMO 2019 finns en ny serie kulskruvar som bland annat uppnår en livslängd som är cirka tre gånger längre när den utsätts för höga belastningar. Detta är en enorm fördel för användare samt byggare av verktygsmaskiner. Den förlängda hållbarheten erhålls tack vare en speciellt utformad ytstruktur som underlättar bildning av oljefilm.

Liksom alla mekaniska komponenter är kulskruvar utsatta för slitage. Ett av de ständiga utvecklingsmålen för NSK:s forskning är att kontinuerligt minska friktionen och därmed öka livslängden.

Innan utvecklingen påbörjades konstaterade NSK att typiska skademönster på ytan på kulskruvarna kunde spåras tillbaka till otillräcklig smörjning. Följden blir direkt metall-till-metallkontakt mellan axeln och muttern. Axlarna till precisionskulskruvar är precisionsslipade och ytstrukturen kan i ett mikroskop ses som en remsa. Dessvärre kan olja lätt rinna av dessa mikromönster, vilket snart kan leda till otillräcklig smörjning.

På grund av dessa fynd började NSK utveckla en ny ytbehandling som ger en platt konsistens med mikrofördjupningar. Även de minsta oljebeläggningar kan sätta sig i dessa mikrospår och därigenom förhindra otillräcklig smörjning, permanent och effektivt. Muttern rör sig således hela tiden på en oljefilm, vilket minskar slitaget på kulskruven, särskilt under långsamma och korta slag.

Jämfört med normala NSK-kulskruvar ökar livslängden med en faktor på tre. Dessutom minskar den nya ytstrukturen effekterna av isärglidningar och stick-slip, även under ovan nämnda långsamma och korta rörelserna.

Den nya serien är lämplig för användning i verktygsmaskiner som utför bearbetningsoperationer med hög precision, till exempel fräscentra för gjut- och formproduktion, gnisterosionsmaskiner, slipcentra och andra liknande utmanande tillämpningar.

NSK:s kulskruvar med den nya ytstrukturen kommer att finnas tillgängliga i stigningar från 10 till 50, i noggrannheter på C5 och bättre. Företaget presenterar kulskruven i monter B34 i hall 7.

Bilden:
En ny serie kulskruvar från NSK har en ny ytbehandling som ger betydligt högre hållbarhet.
Bild: NSK