Nyheter

Exklusiv forskning om 5G för industriell kommunikation presenteras i nytt whitepaper

Forskning visar att hälften av de tillfrågade är klart positiva till 5G inom tillverkningssektorn och ser det som ett sätt att skapa universella kommunikationslösningar.

HMS Networks, världsledande inom lösningar för industriell kommunikation och IIoT, har under våren 2019
frågat 50 yrkeskunniga inom industrin internationellt hur de ser på trådlös kommunikation i sina företag och
hur de förbereder sig för lanseringen av 5G. HMS whitepaper “5G:Is the Industry ready?” presenterar
resultaten från studien och ger insikt i den aktuella situationen inom tillverkningsindustrin när det gäller 5Gberedskap.
HMS Networks whitepaper ger en översikt kring branschens åsikter om 5G-teknik som en växande trend och
framtida standard inom tillverkning och industriell automation. Den berör också användningen av trådlös
teknik generellt i branschen idag och framtida inriktningar.

Viktiga resultat i studien:
Mer än hälften (54%) av de intervjuades företag använder trådlösa kommunikationslösningar för
fjärrövervakning och fjärrstyrning av utrustning. En tredjedel av de svarande (34%) uppgav att deras
företag använder trådlös kommunikation för olika typer av IIoT.
Hälften av de intervjuade (48%) var tydligt positiva till 5G inom tillverkning – de ansåg att tekniken
kommer att ersätta kablar, Wi-Fi som inte passar i vissa miljöer, och de många industriella standarder
som används idag.
För majoriteten (58%) av de svarande spelar tillförlitligheten och robustheten för trådlösa system en
avgörande roll för huruvida de kommer att använda 5G eller inte, och här råder samsyn mellan de
tillfrågade oavsett om de verkar inom OT (Operational Technology) eller IT. Hög prestanda med korta
cykeltider for datakommunikationen nämndes som viktigt av mer än en fjärdedel (26%) av de
intervjuade.

– Undersökningen visade tydligt att branschen blir alltmer medveten om 5G:s fördelar för industriell
kommunikation. Vad branschen verkligen behöver är teknisk information och praktiska exempel”, säger
Marcela Alzin, Program Manager på HMS Labs hos HMS Networks, som genomförde undersökningen. “Det
är därför jag skapade en fiktiv modell av en typisk anställd inom OT och dennes inställning till 5G. Detta
syftar till att bättre förstå situationen på marknaden.

För att ladda ner en gratis kopia av detta whitepaper, besök https://www.hms-networks.com/industrial-iot-solutions/5G/ready