Nyheter

Stötdämpare: den sista biten i produktivitetspusslet

För tillverkare är produktivitet enormt viktigt. Därför används stötdämpare för att maskinerna ska ha längre livslängd, lägre underhåll och säkrare drift. Marcus Schneck, VD för norelem, förklarar vad som ligger bakom beslutet att använda dessa produkter. Stötdämpare ses och används vanligtvis i fordon men deras närvaro ökar alltmer på produktionslinjer över hela världen.

Stötdämpare ses och används vanligtvis i fordon men deras närvaro ökar alltmer på produktionslinjer över hela världen.

Hur fungerar stötdämpare?
Stötdämpare används mest i fordon men deras närvaro ses alltmer på produktionslinjer över hela världen. Dessa industriella stötdämpare används som hydrauliska maskinkomponenter för att reducera rörliga laster med minimal belastning på maskinen.

Företagen strävar efter att öka produktiviteten genom att använda maskiner med högre hastigheter, men detta resulterar i ökat buller, maskinskador och mer vibration.
Här kommer stötdämparna in; De är utformade för att förbättra produkthanteringen genom smidig retardation och minskat underhåll.

De arbetar genom att ge kontrollerad, förutsägbar retardation genom att konvertera kinetisk energi till termisk energi. Den rörelse som appliceras på kolven hos en hydraulisk stötdämpare trycker på hydraulvätskan och tvingar den att strömma genom begränsningsöppningar, varigenom vätskan värms upp.

Denna värmeenergi överförs till cylinderkroppen och släpps ut till omgivande atmosfär. För extra hjälp väljer vissa produktionslinjer att luftkyla absorberaren.

Vad är deras fördelar för tillverkare?
Denna enkla produkt har många fördelar för användarna. Den tydligaste fördelen är att industriella stötdämpare minskar stötar och vibrationer till maskiner. Maskinskador minskar, nedtiden minskar och underhållskostnaderna kommer ner – vilket ökar maskinens livslängd.

Ett resultat av detta är att maskinerna kan manövreras med högre hastigheter eftersom dessa dämpare kontrollerar eller försiktigt bromsar rörliga föremål. Produktionshastigheten kan ökas utan att man behöver oroa sig för att behöva byta maskinen tidigare än normalt.

För personer som arbetar kring maskiner är stötdämpare välkomna komponenter för deras hälsa och välmående. Skadliga biverkningar av att arbeta runt industrimaskiner såsom ljud, vibrationer och skadliga effekter, hålls nere.

Maskinarbetarnas välbefinnande förbättras därför av stötdämpare eftersom deras arbetsdag inte översvämmas av höga ljud och vibrationer. På liknande sätt skyddar dessa industriella stötdämpare maskiner och utrustning operatörer genom kontrollerad retardation – hjälper dem att säkerställa att säkerhetsstandarderna uppfylls.

Sammantaget blir dessa maskiner mer värdefulla på grund av deras längre livslängd, lägre underhållskostnader och säkrare drift – vilket ger företagen konkurrensfördelar och högre produktivitet.

Hur vet du vilken som är den perfekta stötdämparen för ditt företag?
Att välja rätt stötdämpare för en produktionslinje är avgörande. På norelem har vi mer än 60 års erfarenhet som standardkomponenttillverkare, så vi förstår att det är svårt att välja den perfekta delen. Vårt sortiment täcker över 45 000 delar, så ibland kan valet vara mycket överväldigande. Våra industriella hydrauliska stötdämpare är dock underhållsfria och redo att installera.

Dessa justerbara stötdämpare har ett integrerat fixerat stopp och dämpstyrkan kan justeras så att maskinoperatörerna kan anpassa inställningen till det aktuella arbetet. De är tillverkade i rostfritt stål med kollisionshuvud i stål och plast.

Det som är särskilt användbart hos norelems stötdämpare är att utrustningen kan köras några gånger efter installation och justerskruven roteras tills optimal bromsning uppnås.
Stötdämpare är otroligt användbara komponenter att ha på en produktionslinje och deras fördelar med produktivitet och maskinens livslängd är tydliga. Att förstå deras fördelar kommer att hjälpa till att få en större förståelse om hur man planerar för framtiden.