Nyheter

Sensec startar nytt affärsområde

Sensec har sedan 2006 använt världskända CEIA SpA som leverantör för metalldetektorer. Främst för den svenska marknaden men sedan 2018 även till Norge.

Nu har Sensec fått en förfrågan att vara distributör för Ceia för ytterligare sex länder inom affärsområdet ”Defence”. Defence riktar sig till försvaret och dess närliggande myndigheter som exempelvis MSB och handlar i huvudsak om minsökare med tillhörande produkter och tjänster.

På sikt kan det bli aktuellt med ytterligare förstärkning från fler leverantörer och fler tjänster inom affärsområdet.

Fd yrkesofficeren och ammunitions/minröjaren Henrik Vassbäck har rekryterats för uppdraget. Henrik har lång och gedigen erfarenhet både nationellt som internationellt. Henrik tillträder 1:a oktober.

– Det är en väldigt intressant utmaning som jag inte kan tacka nej till, säger Henrik Vassback. Ceia är ett etablerat varumärke som alltid legat i framkant av utvecklingen. Deras minsökare är betrodda och används redan i många länder. Men marknaden växer hela tiden så vi har stora möjligheter att vinna affärer i respektive land men även med organisationer som hjälper internationellt exempelvis i krigshärjade områden som Syrien, säger Henrik Vassback.

Sensec har länge haft som ambition att utveckla detta affärsområde. Under några år har Sensec arbetat småskaligt men nu väljer man att gå ut i hela SkanBaltiska regionen, totalt åtta länder. Marknadsstorleken värderas till upp emot 50 miljoner årligen.

– Självklart tar det tid att etablera sig men vi har alla förutsättning att lyckas eftersom vi både har Ceia och fått in Henrik Vassback ombord, säger Michael Pettersson, VD Sensec Gruppen.