Nyheter

Tekniska verken och Bixia lanserar solcellspaket

Elbolaget Bixia jobbar aktivt med att öka andelen närproducerad förnybar el. För att få ännu fler privatpersoner att bli producenter lanserar de nu, tillsammans med Tekniska verken, ett komplett solcellspaket. I erbjudandet ges även möjlighet att sälja överskottselen via Bixia.

Enligt den senaste statistiken från elnätsbolagen har vi drygt 25 000 solcellsanläggningar i Sverige. Och Linköping är den kommun i Sverige som producerar mest solel, men utslaget per kapita ser det inte lika bra ut. Det vill Bixia tillsammans med Tekniska verken ändra på.

I en undersökning bland svenska villaägare som Bixia låtit genomföra visar det sig att hälften har funderat på att skaffa solceller. Elbolaget har sedan flera år haft solcellserbjudandet ”Solklart” som vänder sig till företag som vill bidra till en hållbar energiomställning. Nu gör man alltså slag i saken, tillsammans med huvudägaren Tekniska verken, och erbjuder en liknande lösning till privatpersoner.

– Vi är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från producenter av sol- vind och vattenkraft. Och vi märker att intresset för att bli sin egen producent växer även bland privatpersoner. Därför är vi glada över att kunna erbjuda ett förmånligt solcellspaket där man även ges möjlighet att tjäna en slant på den el man inte själv använder, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Bixia är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från producenter av sol- vind- och vattenkraft. Sammanlagt har elbolaget avtal med över 1800 producenter.

– Under förra året ökade vi antalet solelsproducenter med hela 85 procent. De flesta som levererar el från sin anläggning till oss är så kallade prosumers, dvs de producerar el för eget behov och säljer överskottet till oss på Bixia, säger Peter Janefjord.

Trots den stora ökningen av solelsproducenter i Sverige så står solel fortfarande för en liten del av den totala elproduktionen i landet, inte mer än någon procent. Den största delen av vår el kommer från vattenkraft följt av kärnkraft medan vindkraft står för drygt tio procent.

– Runt om i världen är solel nu en stark konkurrent till fossila energislag. Potentialen på våra breddgrader är långt bättre än de flesta tror. Men efter förra årets sommar har fler insett vilken potential som finns i solel, säger Peter Janefjord.

Det nya solcellspaketet erbjuder hjälp med inkoppling, leverans och möjlighet att sälja överskottsproduktionen till 12 öre mer per kWh än NordPools timspotpris. Under sommaren ger Bixia 2000 kronor i rabatt på anläggningen. Erbjudandet är framtaget tillsammans med Otovo som är en av Nordens största leverantör av solcellsanläggningar.

Bild: Bixia