Nyheter

Klimatkontot @52veckor firar halvtid

Vid årsskiftet drog Tekniska verken i Linköping igång klimatinitiativet ”@52veckor” på Instagram i syfte att få allmänheten att engagera sig i klimatfrågan i större utsträckning. Nu har det gått ett halvår och kontot har hela 4000 följare.

”Klimatinitiativet @52veckor” fick ett högt engagemang redan från början. Ämnen som exempelvis ”minska plasten”, ”återvinning”, ”hållbart resande” och ”minskad konsumtion” har väckt intresse bland kontots följare.

– Det absolut roligaste med den här satsningen är den direkta kontakten vi får med våra följare. Vi får dagligen kommentarer och meddelanden om hur kontot inspirerar och utbildar inom hållbarhetsfrågor – på en konkret vardagsnivå. Det enda att anmärka på skulle väl vara att vi saknar männen här. Övervägande del av följarna är kvinnor, berättar projektledare Lovisa Staberg på Tekniska verken i Linköping.

Totalt har innehållet på @52veckor nått drygt 330 000 konton under de första 6 månaderna. Visionen med initiativet har varit att få fler personer att börja intressera sig för de enkla vardagsval man kan göra för att ställa om till ett mer klimatsmart liv.

– Diskussionerna i klimatdebatten har gått från ord till handling, men det är inte bara stater, politiker och företag som behöver agera, utan också varje enskild människa. 52 veckor är en del av detta – ett Instagram-konto som gör det lättare att leva hållbart. Varje vecka lägger vi upp en eller flera “vardagsutmaningar” på ett tema kopplat till klimat och hållbarhet. De konkreta och handfasta utmaningarna är tänkta att hjälpa följarna att bli mer resurseffektiva och medvetna om vad som kan göras för klimatet, säger Lovisa Staberg.

Bild: Tekniska verken