Nyheter

Ny DD-tvätt ger ännu bättre kvalitet och medger högre kapacitet hos Domsjö Fabriker

Vid Domsjö Fabriker genomfördes ett tio dygn långt underhållsstopp i maj. Besiktningar och rengöringsarbeten utfördes, men också en lång rad andra åtgärder som led i förebyggande underhåll samt flera investeringsprojekt.
Domsjö Fabriker som har anor från 1903 är idag ett väl utvecklat bruk som ägs av Aditya Birla. Detta företag är världens största tillverkare av viskos med råvara från bland annat Domsjö. Vid Domsjö Fabriker tillverkas även lignin och bioetanol. Årligen produceras cirka 230000 ton specialcellulosa, 120000 ton lignin och 20000 ton bioetanol.
Strategisk satsning
Förra gången fabriken hade stort underhållsstopp var hösten 2017. Det hade gått 18 månader när det aktuella stoppet genomfördes. Som underhållssystem används Maximo, där cirka 40000 objekt finns inlagda och där alla arbetsorder hanteras, både i samband med stopp och under driftperioderna.
– Sedan sex år tillbaka har vi satsat strategiskt på att förbättra det förebyggande underhållet, berättar Sven Westman, underhållschef och stoppsamordnare. Vi har gjort kritikalitetsklassning på objekten, infört fler FU-ronder och utbildat operatörerna i operatörstillsyn. Och detta har verkligen gett utdelning. Tillgängligheten har ökat till 98,7 procent. MTBF – medeltid mellan fel – har ökat från 95 till 500 timmar.
Mängden avhjälpande underhåll har minskat kraftigt tack vare att man satsat på det förebyggande underhållet. Inte minst det aktuella underhållsstoppet kommer att bidra till tillgängligheten, förutom att åtgärder i utrustningen görs för att förbättra både produktkvalitet och kapacitet.
Några veckor innan stoppet, så stängdes renseriet för bland annat byte av inmatningskedjor till huggen och service av barkpressen. Arbetena i renseriet förlöpte mycket bra.
Massafabriken har tretton batchkokare. På sex av dem byttes tömningsventiler och rörsystem. Det är 500 millimeters kulventiler som öppnas för att få ut den färdigkokta massan. Man bytte också 26 nedgasningsventiler. Tidigare besiktningar hade visat godsförtunning på en av de ringsilar som drar av vätska från massan. Denna ringsil byttes.
Specialcellulosan bleks med väteperoxid och tvättas i många steg. Tvättsteget mellan kokeri och blekeri, utgjordes tidigare av diffusörer. Detta steg har nu ersatts av en DD-tvätt – Drum Displacement Washer från Andritz.
– Detta gör att fabrikens kapacitet höjs, samtidigt som vi kan tillverka en ännu renare cellulosa, säger Sven Westman.
Cellulosan torkas i torkmaskinsalen som har tre torkmaskiner. Under stoppet byttes ett flertal valsar och rullar på torkmaskinerna.
Omfattande arbeten i indunstningen
På bruket finns en omfattande indunstningsanläggning som består av för-, mellan- och slutindunstning. Mellanindustningen (station 7) har två fallfilmsindunstare.  Här installerades en ny Compact Block värmeväxlare. Den bidrar till bättre energiprestanda så att luten kan indunstas till högre torrhalt. På station 7 byggdes också kondensatsystemet om. På station 4 installerades en ny cirkulationspump. Ett nytt ställverk installerades också.
Bruket har två sodapannor (8 och 9) och de var ur drift omlott under stoppet. På sodapanna 8 byttes ekonomisrar och skrubberkanalen reparerades. Underhåll utfördes på mättningsstationen och en ny kondensattank togs i drift.
Till övriga arbeten som utfördes under stoppet kan nämnas reparation av rålutlagret. Vidare kompositbeläggning av den tank som lagrar grönlut.
Avloppsproblem
Viktiga åtgärder gjordes också i brukets avlopp samt i råvattenförsörjningen som betjänar även andra företag på industriområdet. I juli 2017 inträffade ett markras som drabbade avloppsledningarna. De markförlagda avloppsledningarna var tillverkade av trä, som hade murknat med åren. Två av ledningarna har nu reparerats genom relining. Genom att föra in en ”strumpa” och sedan släppa på hetvatten, härdar strumpan inne i det befintliga röret och skapar en lining med 4 centimeters tjocklek.
Råvattenförsörjningens tub är också byggd i trä, men går ovan mark och inne i samhället. Ett 11 meter långt parti som hade skador har nu ersatts.
– Inne på bruket har vi dessutom gjort flera arbetsmiljöförbättrande åtgärder, bland annat i kokeriet där insatser på gas- och tappventiler ska minska förekomsten av gas. Vi har även haft problem med lukter från bioreningen och även där har vi gjort insatser.
– Sedan har det som vanligt varit rengöringar och besiktningar på de flesta avdelningar. Det är just besiktningarna som styr intervallen mellan stoppen. Vi har regler att följa och besiktningarna av till exempel sodapannorna kräver stopp, avslutar Sven Westman.
Intervallet till nästa stopp blir 12 månader och det kommer således att genomföras i maj 2020.
Bilden:
Avloppsledningar linas invändigt. Åke Eriksson, chef för fiberlinjen, samtalar med entreprenören Tommy Jensen, Aarsleff som utför arbetet.
Foto: Monica Backerholm