Nyheter

Skellefteå självklar plats för Energy ConFusion

Det råder ingen brist på utmaningar när det handlar om sättet att möta klimatförändringarna. Ett centralt område handlar om hur vi producerar, lagrar och använder energi när elektrifiering, digitalisering och uppkopplade industrier kräver både förnybar och tillgänglig kraft. Det är områden som diskuteras på det internationella toppmötet Energy ConFusion, som arrangeras i Skellefteå den 3–5 juni.
– Vi är övertygade om att idéerna för att hantera klimatförändringarna kommer att genomföras bäst där både naturresurserna och kunnandet finns. Då är det naturligt att de mest initierade och utvecklingsfokuserade samtalen också förs på plats här hos oss, säger Bengt Ivansson, näringslivschef på Skellefteå kommun.
Han menar att det var enkelt att ställa sig bakom satsningen.
– Många av människorna som ska sätta planerna i verket finns ju på olika företag runt om i vår region.
Erfarenheten en tillgång
I Skellefteå finns företag inom ett flertal fält som är ledande i utvecklingen av nya hållbara affärer och när det handlar om att ställa om verksamheter med hög klimatpåverkan.
– Den starka industritraditionen är en enorm tillgång. Här finns rätt kunskaper om hur en smart verksamhet bedrivs och det är ett måste för få genomslag på marknaden, säger Bengt.
– Hela norra Sverige förtjänar uppmärksamhet inom det här området och Energy ConFusion är en viktig pusselbit. Det placerar vårt näringsliv i rätt sammanhang dels internationellt och dels tillsammans med både startups och ledande företag, säger Bengt.
Samarbete och nya perspektiv utvecklar
En anledning till att näringslivet utvecklats positivt är ett klimat där det är naturligt att samarbeta med både akademin och andra branscher. I utvecklingen av skogsindustrin som i dag erbjuder allt fler hållbara sätt att använda trä är kombinationen av maskinleverantörer, sågverksföretag, konstruktörer och starka forskningsmiljöer en nyckel. Inom gruv- och processindustrin driver samarbeten på en omställning som har etablerat företagen som världsledare inom innovations- och teknikutveckling. Och när Northvolt valde att etablera sin batterifabrik i Skellefteå var tillgången till förnybar energi från Skellefteå Kraft och kunskaperna hos det kringliggande näringslivet viktiga faktorer.
– I varje bransch har samarbeten skapat nya möjligheter, stärkt konkurrenskraft och bidragit till positiva effekter när det handlar om områden som säkerhet och arbetsmiljö. När vi är öppna för fler idéer och perspektiv skapar vi också en bra jordmån för att det ska fortsätta. Därför är mötesplatser som Energy ConFusion så viktiga, säger Bengt.
FAKTA ENERGY CONFUSION
Energy ConFusion arrangeras av North Sweden Cleantech.Huvudpartners är Northvolt, Skellefteå Kraft, ABB, Boliden, Energimyndigheten, Umeå Energi, RISE samt InnoEnergy. Arrangemanget stöttas även av Skellefteå kommun, Umeå kommun, Green Exergy, Ignite Sweden samt Node Pole.
Du hittar all information om toppmötet på www.energyconfusion.com.