Nyheter

Fyra av tio svenskar vet inte hur de betalar för sitt vatten

I Sverige är vi bortskämda med ett av världens bästa vatten direkt i kranen. Så pass bortskämda att fyra av tio inte ens vet hur de betalar för sitt kranvattnen hemma. Dessutom saknar lika många kunskap kring vad en liter vatten faktiskt kostar. Det visar GROHEs senaste undersökning Vattenbarometern.
Tillgången till dricksvatten är så gott som obegränsad i Sverige. Men efter en rekordvarm sommar med låga grundvattennivåer som följd har svenskarnas vattenförbrukning börjat diskuteras allt mer. En ny undersökning från GROHE, utförd av Ipsos Norm, visar att debatten kan vara nödvändig. Svenskarnas kunskap om sin egen vattenförbrukning är nämligen begränsad. Undersökningen visar att drygt fyra av tio svenskar inte vet vad en liter kranvatten kostar. Samtidigt uppger nästan lika många, 39 procent, att de inte har någon aning om hur de betalar för sitt kranvatten.
– Eftersom tillgången till vatten alltid varit så god har få svenskar behövt reflektera över sin vattenförbrukning. Men i takt med att klimatet förändras och grundvattennivåerna i Sverige är nere på rekordlåga nivåer tvingas allt fler att fundera kring sin vattenförbrukning. Med Vattenbarometern vill GROHE höja kunskapen om vattenförbrukning i stort och hur den kan minskas. Det är frågor vi själva jobbar med dagligen i vår produktutveckling, säger Christina Holmberg, Marketing Manager på GROHE Sverige.
Okunskapen mer utbredd bland unga och kvinnor
Kunskapen kring vad och hur vi betalar för vårt kranvatten är lägre bland kvinnor och unga i åldrarna 18 till 30 år. I de två grupperna saknar nämligen varannan vetskap om vad en liter kranvatten kostar. Nästan lika många unga och kvinnor vet inte heller hur de betalar för sitt vatten. Det uppger 49 respektive 44 procent.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm. Under perioden 26–28 april 2019 har sammanlagt 1 021 intervjuer genomförts via internet bland män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Foto: Laree Umbah