Nyheter

Från bondgård till fabrik – Essity investerar i hållbar fiberteknik

Essity, ett ledande globalt hygien- och hälsobolag med engagemang för ett cirkulärt samhälle, kommer att investera cirka 400 MSEK i en hållbar anläggning för alternativa fiber vid sitt pappersbruk i Mannheim, Tyskland.
Denna investering kommer att göra det möjligt för företaget att producera högkvalitativa pappersprodukter från vetestrån, en förnybar resurs som är en restprodukt från jordbruket. Denna process är en cirkulär innovation som kommer att minska den totala miljöpåverkan av pappersprodukter som produceras i bruket.
– För att stödja våra ambitioner inom hållbarhet utvärderar vi kontinuerligt nya produktionsmetoder. Detta är ett exempel på hur innovation kan bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.
Essity, en av världens största mjukpapperstillverkare och världens största köpare av nyfiber, använder också återvunna fibrer i sin pappersproduktion. Idag tillverkar Essity färskfiber för Konsument och Professional hygiene, med ungefär hälften nyfiber från certifierade källor och andra hälften från återvunna fibrer. Vetestrån är den överblivna stjälken efter spannmål som skördas från vete. Medan cirka hälften av allt vetestrå används som halm till djur, går resterande hälft till spillo. Essity kommer att köpa in vetestrån från bönder i och runt Mannheim.
Ny process producerar mjukpapper i jämförbar kvalitet
Essity har tecknat en licens för exklusiva rättigheter med USA-baserade Sustainable Fiber Technologies (SFT). Det globala avtalet kommer att ge Essity tillgång till SFT: s Phoenix process™, en teknik som omvandlar växtbaserade förnybara källor till pappersmassa som lämpar sig för tillverkning av pappersprodukter. Papper som produceras med vetestrån med denna process är lika ljust, mjukt och starkt som papper som produceras av färsk pappersmassa. Att använda vetestrån har betydande hållbarhetsfördelar, inklusive en väsentlig minskning av användningen av vatten och energi.
– Denna process kommer att möjliggöra för Essity att ersätta viss certifierad nyfiber med förnybara vetestrån. Detta kommer att resultera i en miljönytta eftersom processen använder betydligt mindre vatten och energi. Dessutom omvandlas en oanvänd restprodukt från jordbruket till en skalbar ny pappersfiberkälla, säger Janne Müntzing, Commercial Director för Professional Hygiene i Sverige.
Ett nytt exempel på Essitys engagemang för cirkuläritet
Det som blir över när man producerar massa från vetestrån är en separat biprodukt som kan användas på många sätt, vilket skapar ett cirkulärt alternativ för denna resurs. Exempel är gödningsmedel och jordförbättring, samt ett hållbart alternativ till den olja som används i syntetiska produkter och industri- och byggtillsatser.
Essitys ambition är att skapa produkter med 33 procent lägre miljöavtryck till 2030. Företagets utvidgade mål för koldioxidutsläpp har godkänts av Science Based Targets initiative för vetenskapligt baserade mål, som överensstämmer med Parisavtalets minskning av klimatpåverkan.