Nyheter

Vem får uppdraget att sanera södra delen av BT Kemiområdet?

Onsdagen den 29 maj tar Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslut om vem som får uppdraget att sanera den södra delen av det före detta BT Kemiområdet i Teckomatorp. Upphandlingen är värd över 150 miljoner kronor.
Under våren har projektledningen för BT Kemi Efterbehandling genomfört en upphandling av den kommande saneringsentreprenaden. Upphandlingen har gjorts i två steg. Först en prekvalificering som har avgjort vem som får lämna anbud och därefter själva anbuden. Det är under det andra steget som det avgörs med vilken metod området ska saneras.
Naturvårdsverket godtar alternativ där den förorenade jorden grävs ur marken och behandlas i anläggning på annan plats, där den förorenade jorden grävs upp och läggs på deponi samt där den förorenade jorden renas på plats utan att först grävas upp. Vilken metod och teknik som kommer att erbjudas och slutligen användas i Teckomatorp återstår att se. Saneringen kommer att genomföras under åren 2020 och 2021 och Naturvårdsverket har beslutat om ett bidrag på över 150 miljoner kronor för att slutföra den.
Den 29 maj tar Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling tilldelningsbeslutet och samma dag offentliggörs vem som har vunnit upphandlingen.
Bilden:
Vy över BT Kemi-området i Teckomatorp. Till höger om järnvägen ligger det södra området som nu är aktuellt för sanering.
Foto: Svalövs kommun