Nyheter

Granbarkborren har börjat svärma i hela landet

Granbarkborren har nu börjat sin huvudsvärmning i hela landet. Det visar Skogsstyrelsens svärmningsövervakning där tusentals granbarkborrar fångats i fällorna. Angreppen väntas bli minst lika stora som förra årets rekord och nu har skogsägarna chansen att agera för att begränsa skadorna.
– Granbarkborren är i luften i stora delar av landet, det ser vi i våra fällor. Därför behöver nu skogsägarna vara på tå för att upptäcka de nya angreppen och få ut virket ur skogen, inte minst med tanke på förra årets rekordstora angrepp i södra delarna av landet, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen och expert på granbarkborrar.
I Skogsstyrelsens svärmningsövervakning används fällor utplacerade på 18 orter över hela Sverige. Där används doftämnen, feromoner, för att locka till sig de svärmande insekterna till fällorna som vittjas varje vecka. När det är många barkborrar i fällorna, tyder det på att svärmningen startat. Övervakningen för vecka 20 visar att det var mer än 2 000 granbarkborrar i 11 av fällorna. Toppnoteringarna för vecka 20 har Nässjö i Småland (över 8 000 granbarkborrar) och Torpshammar i Medelpad (över 4 000).
Stora angrepp även i år
På grund av värmen tjuvstartade svärmningen redan i slutet av april, men sedan har det varit låg aktivitet. Fram tills nu. Så fort dagstemperaturen går över 18 grader börjar granbarkborren svärma och huvudsvärmningen är nu igång. Efter hand som värmen sprider sig ner i marken väntas fler och fler vakna till liv under de närmaste dagarna och veckorna.
– Det är sannolikt att vi kommer att få mycket stora angrepp även i år och det är ett fortsatt allvarligt läge. Men den sena starten av årets huvudsvärmning har minskat risken för att det ska bli en stor andra generation granbarkborrar, säger Gunnar Isacsson.
Skogsägare bör nu:
Kontrollera skogen var fjärde vecka under perioden maj till augusti så att nya angrepp upptäcks tidigt. Det är nu när insekterna är under barken som avverkning ger störst bekämpningseffekt samtidigt som virkesvärdet räddas.
Titta särskilt noga i äldre granbestånd som tidigare angripits. Titta nära dessa platser eftersom där kan finnas nya angrepp. Det är de nya angreppen som ska bekämpas.
Leta särskilt efter granar där barren är gröna – gulgröna och har barken avfläkt på delar av stammen några meter upp, har rödbrunt gnagmjöl på marken nedanför stammen och som tappar gröna barr. Sådana träd har pågående angrepp av granbarkborre.
Se till att de granar som har nya angrepp transporteras bort eller barkas så fort som möjligt. Om det är stora angrepp i beståndet, kontakta din virkesköpare och gör en slutavverkningsanmälan.
Den som vill avverka mer än ett halvt hektar måste anmäla det senast sex veckor innan till Skogsstyrelsen. Ansök om dispens från sexveckorsregeln så att avverkningen kan påbörjas så snart som möjligt.
Skador för miljarder
På grund av den torra och varma sommaren förra året uppskattas granbarkborren ha förstört 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp.
I februari beslutade Skogsstyrelsen om att utse stora delar av södra Sverige till bekämpningsområde och driver nu ett särskilt samarbetsprojekt med skogsnäringen för att begränsa angreppen.
Bilden:
Granbarkborrar töms ur fälla.
Foto: Kerstin Ström, Skogsstyrelsen