Nyheter

Avfallsbranschen samlas i Stockholm

Den 21–22 maj håller Avfall Sverige årskonferens med utställning på Stockholmsmässan. Drygt 600 personer samlas då för att diskutera dagsläget och forma framtiden för svensk avfallshantering. Det blir bland annat en omvänd utfrågning, då politikerna avkräver näringsliv och kommuner svar om hållbarhet.
Jytte Guteland (S), EU-kandidat kommer att visa vad EU-politiken åstadkommit och vad vi kan vänta oss de närmaste åren. Tillsammans med Anders Mankler (MP), sakkunnig från miljödepartementet, och kommunpolitikern Robin Holmberg (M), Ängelholm, ställer hon också både näringslivet och kommunerna mot väggen – hur hållbara är de egentligen.
Kinnarps Johanna Ljunggren diskuterar vilket ansvar producenterna kan och bör ta i en cirkulär ekonomi med inspel från Göran Holm, styrelsemedlem i Förpacknings- och tidningsinsamlingen, och representanter från kommunal avfallshantering. Katarina Graffman, författare och doktor i kulturantropologi, talar om slit-och-släng-kulturen.
Därtill blir det fördjupande seminarier om framtidens avfallshantering, om beteendeförändringar och nya tekniklösningar.
Årsmötet röstar om ny ordförande, där Lars Stjernkvist (S) är valberedningens förslag.
Ett 40-tal företag ställer också ut allt från högteknologiska lösningar för sophämtning on demand och drönarmätning av deponier till underjordiska sopkärl och oljeavskiljare.
Bild: RitaE