Nyheter

S: "Stärk forskningen inom EU för en rättvis klimatomställning"

Socialdemokraterna vill säkra världens största forskningsprogram inom EU och värna Europa som stark forskningskontinent. Det meddelar Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och Jytte Guteland (S), europaparlamentariker, idag. Bland annat föreslår de att pengar som fördelas via forskningsprogrammet Horisont Europa ska gå till fri forskning av högsta kvalitet.
– Vi vill att mer än en tredjedel av programmets föreslagna budget ska gå till klimatforskning. Vår satsning bidrar till att påskynda klimatomställningen som krävs för rädda vår planet, säger Jytte Guteland (S), europaparlamentariker och en av toppkandidaterna inför valet den 26 maj.
Inom ramen för en återhållsam EU-budget ska därför andelen som går till forskning öka. Vi vill säkra världens största forskningsprogram, Horisont Europa, vilket kan skapa 100 000 nya jobb och säkra Europa som stark forskningskontinent.
– Den växande högerpopulismen i EU har som mål att attackera demokratin och rättsstaten, de förnekar klimathotet och angriper den fria akademin och kvinnors rättigheter. Det är nu viktigare än någonsin att investera i kunskap och kritiskt tänkande. Vi måste värna demokratin och se till att EU möter klimatutmaningen med mer kunskap, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.
Samtidigt ser vi på europeisk nivå också hur den fria akademin och forskningen hotas av högerextrema partier. Det tydligaste exemplet är Ungern som fått massiv kritik för att ha inskränkt akademins frihet och den fria forskningen. Även den politiska linje som SD antytt i Sverige går i linje med den utveckling som kunnat ses i Ungern.
– EU ska lägga sina forskningspengar på rätt saker med en grund i fri forskning, fortsätter Ernkrans.
Förslaget i korthet:
Vi vill säkra världens största forskningsprogram, Horisont Europa. Forskningspengar som fördelas via programmet ska gå till fri forskning av högsta kvalitet. Jämställdhet inom forskningen ska främjas och högsta kvalitet på forskningen ska vara en ledstjärna. Forskningsprogrammet ska ha FN:s globala hållbarhetsmål som riktmärke och kraftsamla resurser för att skapa en rättvis klimatomställning som inte slår mot vanligt folks vardag.
Enligt vårt förslag ska en tredjedel av programmets föreslagna budget ska gå till klimatforskning. Vi vill bl.a. se forskning för en omställning av industrin, minskade koldioxidutsläpp från trafiken, för rena och plastfria hav, hållbara batterier och förnyelsebar energi.
Vi vill även att Sverige arbetar strategiskt för att svenska forskare, lärosäten och företag får del av de investeringar som görs på europeisk nivå. Vi vill också främja svenska forskares samarbete inom EU när det gäller klimatomställning.