Nyheter

Topas 5 – kompakt och konkurrenskraftigt minireningsverk

Topas Vatten lanserar minireningsverket Topas 5, avsett för ett hushåll eller max fem personer. Minireningsverket är utrustat med samma funktioner som gjort Topas större reningsverk så populära. Det kompakta minireningsverket presenteras av Topas Vatten på årets Maskin-Expo, den 23–25 maj.
Med prestanda, tillförlitlighet och enkelt underhåll har avloppssystemen från Topas Vatten vunnit stor respekt i branschen. Anläggningarna godkänns av samtliga kommuner i Sverige.
– Oavsett storlek bygger Topas reningsverk på samma patenterade teknik, där mekanisk, biologisk och kemisk rening på ett miljövänligt sätt renar WC, bad-, disk- och tvättvatten med samma höga reningsgrad – även vid extremt ojämn belastning, berättar Gustav Hedlund på Topas Vatten.
Som alltid erbjuds kunden alltid Topas Vattens drifttjänster, som gör att entreprenör och fastighetsägare slipper oroa sig för driften av reningsverket.