Nyheter

OilQuick tryggar säkerhet och funktion med partnerprogrammet Clean System

En mix av olika snabbfästessystem ökar risken för både slitage, felfunktioner och olyckor. För att skydda användarna och trygga kvaliteten i varje led introducerar OilQuick nu Clean System – ett frivilligt samarbetsavtal riktat till företagets distributionspartners. OilQuick berättar om vinsterna med Clean System på årets MaskinExpo, den 23–25 maj.
Redan 1993 släppte OilQuick det första fullhydrauliska snabbfästessystemet på marknaden, vilket revolutionerade branschen och definierade vad som är dagens teknik. OilQuick har sedan starten sålt över 26 000 system vilket gör OilQuick klart störst på marknaden.
Med snabbfästets segertåg har även mångfalden av system ökat – och därmed också risken för godtyckliga systemkombinationer, som kan resultera i oförutsägbara problem.
OilQuick reagerar på den här utvecklingen med ett frivilligt Clean System-samarbetsavtal.
Johan Lindqvist, säljchef på OilQuick berättar:
– Tillsammans med handeln står vi upp för homogena systemlandskap – för att skydda användarna och skapa förtroende hos våra distributionspartners. Clean System-partnerprogrammet riktar sig till OilQuick-handelspartners som vill skilja sig från konkurrenterna genom en utomordentligt hög kvalitetsnivå – från rådgivning för optimal användning till försäljning, uthyrning och after sales-service.
Med Clean System-certifieringen ger du en tydlig signal om att du tar ansvar för din affär. Du blir en del av en växande intressegemenskap som främjar homogena systemlandskap.
– Deltagandet i Clean System är frivilligt, men som certifierad Clean System-partner har du ett åtagande att se till följande:
Att OilQuick-produkter inte kombineras urskillningslöst med andra snabbfästessystem.
Att varje märkesövergripande kombination prövas av OilQuick.
Att uteslutande originalreservdelar används vid service.
Att kunderna görs medvetna om riskerna i samband med blandad körning.
Faktum är att något standardiserat gränssnitt för snabbfästen inte existerar idag – och därmed inte heller någon universell kompatibilitet av system från olika leverantörer. Om man blandar systemtillverkare uppkommer ökad risk för slitage, felfunktioner och olyckor. OilQuick upplever att konkurrenter lovar 100 procent kompatibilitet med OilQuick-produkter, vilket inte stämmer.
Johan fortsätter:
– Vi uppskattar konkurrens som motor för innovation, men vill samtidigt skydda våra produkters prestanda gentemot riskerna av en märkesövergripande blandad användning. Clean System kräver inte att våra handelspartners ska välja mellan de olika systemleverantörerna, utan varje återförsäljare har full frihet i fråga om sin märkesportfölj. Vi vill bara säkra värdet av varumärket OilQuick så att kunden vet att vi levererar kvalitet!
– Clean System-konceptet, som tagits fram i Tyskland i nära samarbete med tyska återförsäljare, implementeras nu också i resten av världen.
– För våra distributionspartners innebär Clean System-avtalet ytterligare ett starkt försäljningsargument. Att kunna erbjuda slutkund och användare dessa stora förbättringar ger ett tydligt mervärde:
Driftsäkerhet genom att undvika störningar och stillestånd.
Investeringstrygghet genom långa brukstider och värdebevarande.
Bästa möjliga arbetarskydd genom att minska olycksrisker.
Garantiskydd genom användning av originaldelar.