Nyheter

Fyrfasen Energi samarbetar med Bright för en smartare elanvändning

Energibolaget Fyrfasen Energi har inlett ett samarbete med Bright Energy AB. Fyrfasen kan därmed erbjuda sina kunder en digital plattform som automatiskt kan styra elanvändningen till de timmar på dygnet som minskar både kostnad och miljöpåverkan för Fyrfasens slutkunder.
– Vi vill skapa förutsättningar för våra kunder att konsumera el på ett mer hållbart sätt. Med hjälp av Bright får kunderna de digitala lösningar som behövs. Tjänsten skapar möjligheter för kunden att förstå sin energiförbrukning och göra egna aktiva val som gynnar både energiomställningen och hushållen, säger Cecilia Norberg, vd för Fyrfasen Energi.
Bright har byggt en öppen och datadriven digital plattform som elbolagen i sin tur erbjuder sina kunder. Hushållen stimuleras genom olika verktyg att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar. Syftet är att jämna ut elanvändningen och förbereda för en framtid med fler elbilar och digitala apparater.
– Vi är väldigt glada över vårt nya samarbete med Fyrfasen Energi. Vår plattform hjälper till att jämna ut elanvändningen över dygnet, vilket underlättar övergången till ett förnybart och klimatsmart elsystem, säger David Forsberg, grundare och vd för det digitala tjänsteföretaget Bright.
Brights plattform syftar också till att stärka relationen mellan elbolagen och deras slutkunder med hjälp av utökad dialog och digitala tjänster. Kunderna ges verktyg att förstå, kontrollera och automatisera sin elanvändning, till en lägre kostnad och minskad miljöpåverkan. Plattformen utgår från kundens egna användningsmönster och data.
Fyrfasen Energi AB etablerades 1998 och har kontor i Ånge, Sveg, Borlänge och Funäsdalen. Företaget ingår i Härjeånskoncernen som har bedrivit elhandel sedan 1917.
Fakta: Så fungerar det
Elektrifieringen av samhället leder till en ökad elanvändning. Samtidigt skapar alltmer förnybar och väderberoende elproduktion utmaningar under de tider på dygnet som elanvändningen är som störst, de så kallade effekttopparna. Att dimensionera elnäten efter de högsta effekttopparna blir mycket dyrare än att fördela elkonsumtionen jämnare över dygnet och gynna förbrukningsflexibilitet. Smarta elnät syftar till att med hjälp av automatisering och digitalisering tillhandahålla en hållbar och tillförlitlig elförsörjning i ett förnybart energisystem. Brights plattform gör denna automatisering och digitalisering enkel för slutanvändaren, och finns tillgänglig som app och på desktop.
Bright Energy AB etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan.