Nyheter

SMART CITY SWEDEN

Borlänge kommer att bli en av sex regionala noder för Smart City Sweden. En möjlighet att visa upp det bästa av regionens kunnande av miljöteknik, mobitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet. Från Borlänge och Dalarna Science Park, ansvarig organisation, kommer arbetet att samordnas för noden Region Mitt. Noden omfattar Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro. Kontaktperson blir Sara Skärhem.
Ambitionen med Smart City Sweden är att visa upp det bästa av Sverige och stor vikt kommer att läggas på berättelsen om landets utveckling kopplat till hållbara lösningar där företag som kan bidra till en hållbar stad synliggörs och involveras.
Svenskt kunnande för internationell marknad
Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattformen som lyfter fram svenskt kunnande kring smarta och hållbara städer för en internationell marknad. Denna plattform har funnits centralt i ett par år men breddas nu med regional representation för att lyfta fram svenskt kunnande över hela landet. Intresset för att genomföra besök på plats i Sverige från utlandet är stort och nu ökar möjligheterna att gå från utländskt intresse till affärer för svenska företag. Dalarna har t ex tagit emot många grupper från Kina.
Sprida smarta lösningar och öka exporten
Globalt sett ligger Sverige långt framme på området smarta och hållbara städer. Målet är att öka antalet relevanta besök till Sverige, och det ska i sin tur bidra till att öka spridningen av svenska lösningar, öka exporten för svenska företag, och även bidra till att uppfylla FN:s globala mål till 2030.
Den allra viktigaste delen i satsningen är uppföljningen av de internationella besöken. En gemensam process tas nu fram i syfte att underlätta för svenska företag att få ut sina affärsidéer och därmed också bidra till att lösa urbana utmaningar lokalt runtom i världen.

Regionala noder

De sex regionala noder som deltar i uppdraget har samarbetat inom ramen för
ASSET – Föreningen svensk miljöteknik, i många år. Det är detta samarbete i kombination med erfarenhet av besöksverksamhet som ligger till grund för att just dessa organisationer deltar i Smart City Sweden.
Region Norr: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län
Ansvarig organisation: North Sweden Cleantech (Kompetensspridning i Umeå AB)
Region Mitt: Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Örebro.
Ansvarig organisation och kontaktperson: Dalarna Science Park.
Region Öst: Stockholm, Gotland, Uppsala, Södermanland. Ansvarig organisation och kontaktperson: IVL Svenska Miljöinstitutet.
Region Väst: Göteborgsregionen, samt Västra Götaland, Halland.
Ansvarig organisation: Business Region Göteborg AB. OBS att BRG:s ansvar är Göteborgsregionens 13 kommuner. BRG samarbetar dock med regionalt exportcenter och EEN som arbetar i hela Västra Götaland och Halland.
Region Sydöst: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg.
Ansvarig organisation: Cleantech Östergötland.
Region Syd: Blekinge, Skåne.
Ansvarig organisation: Sustainable Business Hub tillsammans med Malmö stad och IVL.
Energimyndigheten finansierar och koordinerar regeringsuppdraget. Förutom själva export- och investeringsplattformen innefattar Smart City Sweden-uppdraget även ett utökat samarbete mellan sju myndigheter, fortsatt stöd till Swedish Cleantech, samt ett övergripande utvärderingsuppdrag.