Nyheter

Klimatförändringar gör vissa väderprognoser svårare

De pågående klimatförändringarna gör det svårare att förutspå vissa aspekter av vädret, visar en ny studie från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet. Studien gäller väderprognoser på 3–10 dagars sikt i norra hemisfären och störst osäkerhet uppstår när det gäller förmågan att förutspå regnmängder under sommarhalvåret, något som kan få stor betydelse för beredskapen inför översvämningar.
I studien How Global Warming Changes the Difficulty of Synoptic Weather Forecasting som nyligen publicerats i Geophysical Research Letters av Sebastian Scher och Gabriele Messori vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet konstateras att vår förmåga att förutspå vädret påverkas av de pågående klimatförändringarna. En stor faktor är den allt mindre temperaturskillnaden mellan Arktis och ekvatorn.
Den ökande osäkerheten får genomslag inom flera parametrar, men inom det undersökta spannet av väderprognoser som sträcker sig 3-10 dygn framåt inträffar den största ökningen av osäkerhet när det gäller vår förmåga att förutspå regnmängder under sommarhalvåret. Vissa andra parametrar i prognoserna, som temperaturer och lufttryck, tycks snarare bli mer säkra.
– Tillförlitliga väderprognoser är oerhört viktiga för en mängd sektorer i samhället, och just sommaröversvämningar på norra halvklotet är en av de stora utmaningarna i takt med att klimatet blir allt varmare, säger Sebastian Scher, artikelns huvudförfattare. Det är mycket viktigt att meteorologiska institut världen över får möjlighet att utveckla sina verktyg i takt med att förutsättningarna förändras.
Forskningsprojektet vid Stockholms universitet om framtidens väderprognoser fortsätter, i nästa steg fokuserat på förmågan att förutspå just kraftig nederbörd under sommaren på 1-2 dygns sikt.