Nyheter

Förändringskraft i fokus på fulltecknade Elfack

Den 7-10 maj är det dags för Nordens största mötesplats inom el- och energibranschen – Elfack 2019 på Svenska Mässan i Göteborg.
– Branschen befinner sig i ett förändringsskede. Därför är ledordet för årets mässa förändringskraft. Tanken är att besökarna ska komma hit för att ta del av de senaste utmaningarna och lösningarna för branschen och möta spjutspetsar och entreprenörer med nya idéer och produkter, säger affärsansvarig Ola Lundqvist.
Trycket från utställarna har varit högt i år och mässans 16 500 kvadratmeter är i stort sett fullbokade. Elfack fortsätter att locka Sveriges mest tongivande branschföretag och i år deltar även fler internationella aktörer än tidigare och ett hundratal nya utställare med stort fokus på tekniska och digitala lösningar.
En nyhet under årets mässa är Switch, en interaktiv arena där varje deltagare är en medskapare. Switch är ett branschöverskridande framtidsfönster och katalysator där energiska entreprenörer och affärsutvecklare möter erfarna aktörer och investerare inom branschen – alla med det gemensamt att man vill hitta och implementera mer hållbara lösningar för el- och energibranschen.
Switch är platsen där idéer blir till verklighet. Här tar man vidare de stora idéerna, framtidsfrågorna och strategierna och omsätter de till verklighet. Bl a de strategier som energibranschens top management och politiker diskuterar under mässans strategikonferens Power Circle Summit. Utställningsdelen under Elfack är navet för mötesplatsen. Tillsammans gör de tre arrangemangen Svenska Mässan till en komplett mötesplats för hela el- och energibranschen under en och samma vecka.
– Branschen befinner sig i ett förändringsskede där många aktörer står inför stora omställningar. Man har ett behov av både kompetensförsörjning, produktutveckling och nätverkande för att hitta sin väg framåt. Därför har vi fokuserat på att samla de resurser man söker och saknar på ett och samma ställe – oavsett om det är en fysisk produkt eller mjukvara, en kompetens, en kontakt, inspiration eller kompetensutveckling, säger Ola Lundqvist.
Elfack är nordens största mötesplats för el- och energibranschen, med produkter från över 400 leverantörer, inspirerande seminarier och ca 25 000 besökare på plats.
– Mässans tema – Förändringskraften du söker – kommer att märkas i seminarieinnehåll, i utställarutbud och i alla de kringaktiviteter som gör Elfack i kombination med Power Circle Summit och Switch till en givande mötesplatsen för såväl VD som affärsutvecklare, konsulter och elinstallatörer. Genom att samla alla de tre arrangemangen på ett ställe, är vår förhoppning att vägen från insikt och kunskapsinhämtande, till att applicera det i sin egna verksamhet, ska blir kortare, säger Ola Lundqvist.
Bilden:
Elfack 2017.
Bild: Svenska Mässsan