Nyheter

Stora Enso tecknar ramavtal med Mobilaris för arbetsplatssäkerhet i realtid

Stora Enso och Mobilaris Industrial Solutions har tecknat ett ramavtal för användning av produktsviten Mobilaris Industrial Intelligence™ (MII) för arbetsplatssäkerhet i realtid och för stöd vid evakuering av arbetsplatsområden.
Den första anläggningen inom Stora Enso som har tagit MII i bruk är Sunila i Finland.
Med Mobilaris Industrial Intelligence™ introduceras nästa nivå av arbetsplatssäkerhet. Som ett exempel så kan tiden väsentligt minskas för en evakuering. Räddningspersonalen kan direkt få en realtids-vy över var alla inom det farliga området befinner sig och kan ta snabba beslut baserade på realtids-fakta. De kan se förloppet och slutligen veta när alla är utom fara.
Installationen av MII i Sunila-anläggningen inkluderar i dagsläget basfunktioner som 3D-visualisering av prioriterade personer (via RFID och Wi-Fi), evakueringsstöd, och historisk vy för att kunna spela upp evakueringsflödet i efterhand. Nästa steg för Sunila är mer aktiv positionering via Wi-Fi och att dela in anläggningen i zoner.
– Vi är hedrade över att kunna hjälpa Stora Enso i deras arbete för att ta nästa steg inom arbetsplatssäkerhet. Vi delar samma vision. Det finns så mycket att göra när det gäller digitalisering av arbetsplatssäkerhet, i vårt fall med fokus på realtid. Vi är övertygade att med våra lösningar så kan vi minska antalet arbetsplatsolyckor. Sunila har bara påbörjat en resa av möjligheter, där vi kommer att arbeta nära i deras utrullning av nya eller förändrade processer för arbetsplatssäkerhet. Med ytterligare antal Wi-fi access-punkter så kan de tex dra ännu mer nytta av MII’s 3D-vy, eftersom många av deras byggnader har ett flertal våningar, säger Andreas Ericsson, vd för Mobilaris Industrial Solutions.
– Ramavtalet kommer även att förkorta startsträckan avsevärt för nästa anläggning inom Stora Enso som vill höja nivån på arbetsplatssäkerhet.
Läs mer om arbetsplatssäkerhet i realtid: www.mobilaris.se/ind
Bilden:
Sunila bruk i Finland.