Nyheter

Nya krav på elmätare – ett steg närmare ett smartare elnät

Under de närmsta åren kommer Jönköping Energi att byta ut cirka 57 000 elmätare hos sina kunder. Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som är ett steg närmare ett smartare elnät. Kraven ska vara uppfyllda 1 januari 2025.
Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ger förutsättningar för kunderna att vara mer delaktiga och aktiva. De nya mätarna gör det möjligt att själv kunna ta del av sina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om sin energianvändning. De nya mätarna kommer även ge en effektivare elnätsdrift, automatisk avbrottsregistrering samt möjligheten med till- och frånkoppling av el på distans.
Bytet kommer att pågå under flera år
Själva bytet av elmätarna kommer att göras under perioden 2020-2024. Mätarbytet kommer utföras i etapper och de kunder som berörs kommer att få besked i god tid.
Bytet av mätare ingår i kundernas elnätsavgift och vi kommer löpande att informera i takt med att projektet tar form och genomförs, säger Lise-Lotte Melin, chef på Mättjänster.