Nyheter

Artificiell intelligens – här för att stanna

Den 14 mars i Stockholm höll programvaruföretaget SAS sitt årliga forum. För dagen fanns ett Data Science Escape Room där flera lag med hjälp av SAS programvaror skulle avvärja en fiktiv cyberattack. Under forumet presenterades också lagen i en pågående Hackathon-tävling, där bidragen ska visa att man förstått ”the power of analytics”.
Framförallt präglades dock SAS-forum av att flertalet muntliga presentationer berörde artificiell intelligens. Ett av SAS starkaste kompetensområden är analys av data (analytics) och detta hör nära samman med AI. Det går att betrakta AI som en del av analytics. AI kan använda data för att lära in skeenden, dra slutsatser och ta beslut.
Alla berörs
Inledningstalare Göran Lindsjö från Governo AB, frågade åhörarna hur många av dem som dagligen var berörda av AI. Ungefär en femtedel räckte upp handen. Efter att han sedan visat ett antal exempel, så förstod alla att de varje dag berörs av AI. När vi betalar med kreditkort, när vi använder Google Translate, när vi laddar upp nya bilder på FaceBook, när Spotify föreslår en alternativ låt att lyssna till, att skräpposten redan är bortsorterad när vi öppna mailen o.s.v.
En dator kan inte ersätta en läkare, men AI är redan till stor hjälp för att ställa diagnoser, prioritera och använda sjukvårdsresurser optimalt. Med AI kan epidemier kartläggas och begränsas.
För att alla tillämpningar ska fungera krävs mer av datorerna än hittills. Man kan säga att tidigare har vi utbildat människor i hur datorer fungerar. Nu krävs att datorerna lär sig hur människor fungerar.
Även inom infrastruktur
Självkörande bilar är ett känt exempel på AI, men inom infrastruktur används AI även vid stadsplanering eller ombyggnad av befintlig transportinfrastruktur. På SAS-forum presenterades ett exempel på avancerad användning av Analytics och ett exempel på AI. SAS (flygbolaget) har tack vare analys förbättrat sin kommunikation med kunderna. Tidigare skickades all info till alla, men idag skickas endast det som är relevant för kundkategorin i fråga. Kommunikationen är både mer riktad, mer differentierad och anpassad till var på resans tidslinje som resenären befinner sig.
Volvo Lastvagnar har tillsammans med SAS (programvaruföretaget) utvecklat teknik för fjärrdiagnos. Medan lastbilarna rullar på vägarna, skickas driftdata till en servicecentral, där AI används för att analysera datat. Vid ett annalkande fel på någon av bilarna tar centralen kontakt med chauffören och bokar in service eller reparation. När bilen rullar in på verkstaden vet de redan vilket fel bilen har och står med just de reservdelar som behövs. Utvärderingar har visat att tiden för diagnoser minskar med 70 procent och tiden för reparationer med 25 procent. Resultatet blir att bilarna kan hållas rullande ute på jobb större andel av året och åkerierna slipper drabbas av långa stillestånd och uteblivna intäkter.
Bilden:
SAS Institute Inc. och Volvo har utvecklat fjärrdiagnos av lastbilar. Därmed kan bilarna underhållas och repareras i god tid. Vinsten blir att stillestånden minskar.