Nyheter

KETBIO – ny tjänst ska boosta bioteknikforskning till marknad

KETBIO är ett initiativ som sammanför experter från sex länder i Europa, med målet att effektivisera överföring av forskning till marknad. Ett verktyg som nu lanseras är en interaktiv plattform, som erbjuder tillgång till en rad tjänster och en mötesplats online. Fokus ligger inom området bioteknik och RISE Processum koordinerar arbetet i Sverige.
– Alla vinner på en snabbare kommersialisering av forskning. Många utmaningar är gemensamma och där finns en potential till samverkan och kunskapsutbyte, vilket kommer att ske exempelvis genom webbinarier, säger Marie-Louise Wallberg, senior projektledare RISE Processum.
Initiativet har som mål att höja den europeiska innovationskapaciteten och den mycket interaktiva plattformen erbjuder biotechsamhället en intressant mötesplats online. Bland annat finns möjligheten att få stöd med utvärdering av kommersiell potential. Plattformen är öppen för alla yrkesverksamma och forskare inom bioteknik. Här får deltagarna tillgång till ett brett utbud av tjänster – nätverkande med internationella kollegor och experter, möjlighet att visa upp projektprofiler till en bred publik, sök- och erbjudandeutrymmen, marknadsundersökningar, webbinarier och kontakter med företag.
Företrädare för bioteknikindustrin kommer att delta i KETBIOs kommersiella kommitté med uppgift att granska forskningsresultat och erbjuda rekommendationer för kommersialisering. Genom en särskild insats kommer lovande projekt även att få ytterligare stöd med coaching eller licensiering och möjlighet att presentera sig vid industriella evenemang. På så sätt strävar KETBIOs tekniköverförings-experter efter att snabbare föra ut forskningsresultat till marknad.
– Bioteknikforskning är en viktig pusselbit för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Det är ett nyckelverktyg inom många olika områden; bland annat bioraffinaderi, marina- och sötvattensteknologier, energi- och avfallskonvertering, mat, foder- och textilproduktion, jordbruk och mycket mer, säger Marie-Louise Wallberg.
KETBIO är en EU-finansierad samordningsinsats under Horizon 2020. Bioteknik har identifierats av EU som en Key Enabling Technology (KET), de andra är: mikro- och nanoelektronik, nanoteknik, avancerade material, fotonik och avancerad tillverkningsteknik. KETBIO koordineras av tyska Dechema och i konsortiet ingår specialister inom kemiindustrin, experter på innovation och tekniköverföring, forskare och kommunikatörer.
Foto: Jonas Forsberg