Nyheter

Nytt initiativ från Teknikföretagen ska stärka tjejers tekniska självförtroende

Många kvinnor underskattar sina teknikkunskaper – ett beteende som riskerar smitta av sig på̊ unga flickor, med sämre självförtroende för teknik som följd. Nu jobbar arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagen för att öka flickors tekniska självförtroende. Kampanjen #CreateTechfidence ska uppmuntra fler att ta tag i problemet för att säkra teknikindustrins långsiktiga kompetensförsörjning.
Forskning visar att tjejer redan i ung ålder inte ser sig själva som tekniska. Enligt Ulrika Sultan, som forskar på flickors teknikintresse vid Linköpings Universitet, beror det på att tjejer inte förväntas vara intresserade av teknik och att rådande normer fortfarande gör gällande att teknik inte är för tjejer. Att det får konsekvenser syns i Skolverkets statistik över antalet sökande till Teknikprogrammet på gymnasiet. Endast 18 procent av de sökande är tjejer.
Forskningresultaten pekar på att kvinnliga förebilder är en viktig del i att stärka unga tjejers självförtroende och i slutändan teknikintresse. Men det blir problematiskt när förebilderna själva säger eller agerar som om de vore otekniska. Med kampanjen #CreateTechfidence vill man förändra attityden till teknik hos kvinnor och tjejer.
– Vi vet att det finns engagemang i den här frågan och många vill hjälpa till. Det här är ett enkelt sätt som kan göra skillnad. Nästa gång du står inför en teknisk utmaning, fundera på hur du hanterar den och vem som ser på säger Elin Östblom, ungdomskommunikatör på Teknikföretagen, som samlar 4 000 medlemsföretag som tillsammans står för en tredjedel av Sveriges export. Bland medlemmarna finns globala företag som Ericsson och Volvo.
Kampanjen sprids nu på sociala medier under hashtagen #CreateTechfidence. Och Teknikföretagen uppmanar förebilder som föräldrar och företrädare för teknikföretag inom branschen att vara med och bidra till förändring genom att ta till sig av budskapet och dela med sig av sina egna erfarenheter.
Bild: Teknikföretagen