Nyheter

SKF gör den största investeringen hittills i Hofors

SKF har beslutat att investera och uppgradera maskinparken vid anläggningen i Hofors för stärka verksamheten för framtiden. Investeringen omfattar 28 MSEK och är den enskilt största investering vid fabriken i Hofors.
–Vi ökar graden av digitalisering i vår maskinpark och ökar därmed vår kapacitet och konkurrenskraft som global leverantör av industrikopplingar, säger Tommy Karlsson chef för SKF i Hofors.
Investeringen går främst till två fleroperationsmaskiner som ersätter tidigare fyra bearbetningsmaskiner som används i tillverkningen av det största kopplingssortimentet. Investeringen innebär en möjlighet att ta in jobb som tidigare varit utlagd på externa underleverantörer.
–Investeringen kommer inte påverka personalläget utan vi ökar kapaciteten och våra möjligheter att behålla tillverkningen själva, säger Tommy Karlsson.
SKF i Hofors har både produktutveckling och produktion av kopplingar som går till främst marin industri, men leveranser sker också till kraft- och vindindustrin samt även annan tung industri. Kopplingen sammanfogar två axlar och överför kraft till nästa axel i ett framdrivningssystem. Det råder idag hög efterfrågan på större kopplingar till marin industri där produkterna återfinns i propelleraxlar och i framdrivningssystemet av större fartyg. Största delen av produktionen går på export till kunder i Europa, USA, Kina, Korea och Japan men även till kunder i Sverige.

Foto: SKF

På bilden: Koppling i växellåda