Nyheter

Fjärde rekordåret i rad för svenskt limträ

Den svenska limträbranschen fortsätter att slå rekord. Ökningen under 2018 var närmare 4 procent jämfört med 2017 som var det tidigare rekordåret.
− Sverige bör vara den självklara ledaren i världen när det gäller klimatoptimerad byggteknik, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.
Under 2018 sålde de svenska limträtillverkarna sammanlagt cirka 86 000 kubikmeter limträ. 40 procent såldes via bygghandeln i form av lagerbalkar och 60 procent direkt av producenterna i form av projektbalkar. De senaste årens rekordförsäljning visar på en stabil trend och allt pekar på en fortsatt kraftig ökning av limträbyggandet.
− Allt fler entreprenörer vill bygga miljömässigt hållbart i limträ, inte minst den unga generationen, och limträbranschen kan därför räkna med en långsiktig efterfrågeökning. Det handlar om allt från uterum till ridhus, hallar, broar och flervåningshus byggs i limträ, säger Johan Fröbel.
Den bilden har stöd i bland annat en undersökning som Svenskt Trä genomförde 2018 med 1000 personer i byggbranschen. Av de tillfrågade ansåg hela 65 procent att limträ kommer att fortsätta ta marknadsandelar från stål och betong de närmaste åren.
− Det visar att den ökade efterfrågan på limträ inte är en tillfällig topp, utan resultatet av ett paradigmskifte i byggbranschen, säger Johan Fröbel.
Ett av de starka argumenten för att bygga i limträ är möjligheten att kombinera spännande arkitektur med miljömässig hållbarhet, eftersom limträ är förnybart, vackert, lätt att forma, brandsäkert och ett av de starkaste konstruktionsmaterialen i förhållande till sin vikt.
− Limträ är naturens klimatsmarta svar på betong och stål. Sverige, som är ett traditionellt skogsland och har limträproducenter i världsklass, bör vara den självklara ledaren i världen när det gäller klimatoptimerad byggteknik, säger Johan Fröbel.
Foto: Sören Håkanlind