Nyheter

Preem uppgraderar raffinaderier med värmeväxlare från Alfa Laval

Preem använder Alfa Lavals plattvärmeväxlare Compabloc i sina processer. Därmed fortsätter Sveriges största bränsleföretag att göra sin raffinaderiverksamhet mer hållbar. Och sparar samtidigt miljoner.

– Vill vi vara en del av lösningen, inte problemet, säger Gunnar Olsson, Preems teknikchef på Preem.

Preem använder Alfa Lavals Compabloc-teknik. Som ett led i att göra sin verksamhet mer hållbar väljer bränsleföretaget att installera enheter av den svetsade plattvärmeväxlaren i sitt raffinaderi i Lysekil.

– Det var ett ganska enkelt beslut. Alfa Laval Compabloc är betydligt mer energieffektiva än traditionella lösningar. De kompakta enheterna tar också mindre plats, vilket gör att de går att använda i ett större antal tillämpningar där andra värmeväxlarlösningar inte är möjliga, säger Gunnar Olsson.

Stor sänkning av utsläppen
Preem har två raffinaderier i Sverige, ett i Göteborg och ett i Lysekil. Under 2012 genomförde företaget en omfattande energigranskning av anläggningen i Lysekil. Granskningen resulterade bland annat i att ledningen bestämde sig för att ersätta fyra av sina traditionella tubvärmeväxlare med en Alfa Laval Compabloc i en av raffinaderiets viktigaste processer, den atmosfäriska destillationen. Det är här som råolja separeras i olika fraktioner, en process som är oerhört energiintensiv.

Investeringen i Alfa Lavals värmeväxlare, som ensam återvinner 22,6 MW energi, ledde till att Preem kunde öka sin återvinning av energi i destillationsprocessen med 7 MW.. Ekonomiskt innebär det en besparing på omkring 2,2 miljoner USD per år.

– Investeringen sänkte vår energiförbrukning avsevärt. Utsläppen av koldioxid, svavel och kväveoxid har också reducerats. Allt som allt har vi kunnat reducera utsläppen av koldioxid med 14600 ton per år, säger Gunnar Olsson. Det ger samma effekt som att ta 30 000 bilar från vägarna.

Förbättringar som inte går att blunda för
Preem har gjort hållbarhet till en central del sin verksamhet, med det långsiktiga målet att göra verksamheten helt klimatneutralt. Alfa Laval välkomnar företagets beslutet att investera i Compabloc-tekniken som ett sätt att nå sina klimatmål.

– På grund av riskerna vid hanteringen av bränsle och andra raffinaderiprodukter vid höga temperaturer och tryck är raffinaderibranschen erkänt konservativ när det gäller att införa ny teknik. Med Alfa Laval Compabloc har vi dock börjat märka ett trendbrott. Både affärsmöjligheterna och miljöfördelarna är så betydande att de inte går att blunda för. Det är glädjande att ansvarsfulla aktörer som Preem banar vägen för detta, säger Eva Andersson, Refinery Industry Manager på Alfa Laval.

Bilden:
Preems raffinaderi i Lysekil.
Foto: Preem