Nyheter

Säker och trygg med norelems nya säkerhets-gångjärnsbrytare

Operativ säkerhet är avgörande för industriell utrustning och maskiner. Detta är speciellt fallet vid svängbara säkerhetsdörrar, luckor och huvar, som måste stängas för att säkerställa säker användning och säkerhet hos maskiner.

Nu erbjuder norelem flexibla och lättinstallerade säkerhets-gångjärnsbrytare för att skydda maskinoperatörer under arbete.

Utvecklingsingenjörer kan nu välja mellan 16 olika versioner av säkerhets-gångjärnsbrytare från den ledande standardkomponentspecialisten. Sortimentet innehåller även en version med långa gångjärnshalvor, som är särskilt lämpade för användning på transparenta säkerhetsdörrar.

Brytare finns valfritt med en linje- eller plugganslutning och omkopplingsvinkeln kan justeras över hela arbetsområdet. Statusövervakningen av säkerhetsutrustning vilken informerar användarna om gångjärnens öppna eller stängda läge utförs direkt i gångjärnet.

– När vi arbetar i industriella miljöer vet vi att maskiner kan vara instabila och mycket farliga. Våra säkerhets-gångjärnsbrytare minimerar farorna i samband med maskiner tack vare deras smarta statusövervakning, säger Marcus Schneck, VD för norelem.

– För att motsvara säkra driftsstandarder för maskiner är säkerhets-gångjärnsbrytarna också konstruerade för att vara manipulationssäkra och byggda för lång livslängd med slitstarka material.

Brytarna är lämpliga för användning i en mängd olika tillämpningar och sektorer, bland annat speciell maskinbyggnad, elektronikindustrin, förpackningsmaskiner och laboratorietestning. För att ge ökad styrka och robusthet är brytarna inrymda i formgjuten zink, medan plastlock och plastbeläggning förhindrar intrång av smuts och damm.

Installationshjälpmedel följer med brytarna för att hjälpa till med riktning av dörrar och stolpar. Detta gör det möjligt att snabbt och enkelt montera brytarelementen på konventionella aluminiumprofiler.