Nyheter

Nya SSAB Domex Plus snabbar upp produktionen

Även om SSAB Domex Plus ingår i SSAB Domex-familjen, är det på många sätt ett helt nytt stål.  SSAB Domex PlusStålet ger nya möjligheter för företag som klipper, stansar och pressar komplicerade detaljer. Det är speciellt lämpat för snabb automatiserad produktion i stora volymer.

SSAB Domex Plus utmanar många förutfattade meningar om vad som är möjligt, även med dagens hittills bästa stål. Den speciella tillverkningsprocessen gör SSAB Domex Plus till ett extremt finkornigt stål, vilket har en mycket positiv effekt på de mekaniska egenskaperna.

SSAB Domex Plus har en garanterad slagseghet ända ned till -60°C och ett typiskt värde på 300 J vid -20°C.

Vid klippning och stansning blir det praktiskt taget inga grader på kanterna. Den kapade ytan är slät och utan mikrosprickor, även vid mycket snabb bearbetning.

En annan viktig fördel är att stålet har hög lokal formbarhet. Avancerad bockning och pressning kan göras utan att materialet spricker. Det ger avsevärt bättre utbyte i produktionen, och högre kvalitet på den färdiga produkten.

En vän i verkstaden
SSAB Domex Plus är snällt mot slitna verktyg. När kanterna på stansverktygen börjar bli slitna och spelet ökar, fortsätter SSAB Domex Plus att leverera. Att kunna köra längre utan stopp och med färre verktygsbyten gör naturligtvis produktionen mer kostnadseffektiv.