Nyheter

Livsmedelstillverkare sparade 52 000 euro efter att ha bytt till MO-lager

En brittisk livsmedelsproducent kan på ett belysande sätt visa de fördelar som kan uppnås genom att använda MO-lager (Molded Oil) från NSK. Genom att ersätta de befintliga lagren i ett sjuspårs transportsystem kunde företaget spara 52 000 euro per år.

Det är ett känt faktum att frekventa rengöringscykler för maskiner i livsmedelsindustrin begränsar livslängden för standardlager. Under dessa hårda förhållanden är NSK:s MO-lager ett lämpligare val eftersom de förhindrar penetrering av vatten och förorening.

En brittisk livsmedelsproducent har kunnat trefaldiga livslängden på sina transportlager tack var MO-lager. Företagets standard spårkullager som användes i ett sjuspårs transportsystem varade i endast fyra månader på grund av vatten som hade sipprat in i lagren under daglig rengöring. Dessa lagerfel resulterade i dyrt underhållsarbete och skada på tillhörande utrustning, inklusive transportband.

För varje lagerutbyte var det nödvändigt att planera ett stillestånd på 14 timmar, med två tekniker upptagna i 12 timmar för att utföra nödvändigt byte och installation. Att byta lagren tre gånger per år innebar byte av totalt 84 lager, vilket medförde stora underhållskostnader och framkallade överdrivet långa och frekventa maskinstopp.

Producenten av snacks bad NSK inspektera lagren och miljöförhållandena. Som en del av NSK:s AIP-program (Value Added Program) genomfördes en grundlig utredning av tillämpning och lageranalys av NSK:s tekniker som kunde intyga att inträngande vatten orsakade lagerhaverierna. En rekommendation gjordes då för att ersätta lagren med smorda MO-lager tillverkade av rostfritt stål, med DU-tätningar på båda sidor.

Dessa lager är idealiska för tillämpningar som är i frekvent och stark kontakt med vatten. Det kan nämnas att smörjmedlet i MO-lager försluts varaktigt i ett stabilt bärarmedium, nämligen ett oljeimpregnerat polyofinharts. Denna typ av smörjmedel kan inte tvättas bort med ånga eller vätskor och förhindrar att föroreningar kommer in i lagret. Eftersom bärarmediet släpper ut smörjmedlet långsamt, hålls dessutom tillräcklig smörjning under en lång driftstid.

En ytterligare fördel är att driftsmiljön förblir ren eftersom inget fett kan läcka ut och det behövs inte heller någon påfyllning av smörjmedel. De mycket effektiva DU-tätningarna på båda sidorna spelar också en roll när det gäller att förlänga lagrets livslängd under svåra driftsförhållanden. Som en följd av förändringen har transportörens livslängd trefaldigats och stigit från 3 till 12 månader. I sin tur har underhållskostnaderna för lager, inklusive systemstopp, minskat med 52.203 euro per år. Detta bekräftar återigen en av NSK:s ”tumregler”: i tillämpningar där miljön är förorenad av fukt och damm är livslängden hos MO-lager i rostfritt stål mer än dubbelt så lång som lager med konventionell smörjning.

På bilden:
Transportsystem i livsmedelsindustrin måste rengöras noggrant, vilket ställer hårda krav på lagren.