Nyheter

BASF och Nornickel inleder leveranssamarbete inom batterimaterial

BASF har valt finska Harjavalta som placeringsort för sin första fabrik som kommer att producera batterimaterial för den europeiska bilmarknaden. Fabriken byggs på en egen tomt intill ett nickel- och koboltraffinaderi som ägs av Norilsk Nickel (Nornickel).

Investeringen ingår i BASF:s investeringsplan på 400 miljoner euro med flera faser som offentliggjordes i fjol och bygger vidare på pilottillverkningen av batterimaterial som inleddes i Harjavalta år 2018. Fabriken väntas bli klar för uppstart i slutet av 2020 och kommer att kunna leverera batterimaterial från BASF till ungefär 300 000 helt eldrivna fordon per år. Den nya fabriken i Harjavalta kommer att använda lokal energi från förnybara källor, bland annat vatten- och vindkraft samt biomassa.

BASF och Nornickel har samtidigt tecknat ett långvarigt marknadsbaserat leveransavtal för nickel- och koboltråmaterial från Nornickels metallraffinaderi. Avtalet garanterar säker, lokal materialförsörjning för batteritillverkning i Europa.

Fabriksinvesteringen i Finland stärker BASF:s stöd till EU-kommissionens agenda att skapa en europeisk värdekedja för batteritillverkning. BASF utvärderar även andra europeiska orter för att bygga ytterligare produktionsanläggningar för batterimaterial.

– I och med investeringen i Harjavalta kommer BASF nu att ha närvaro i alla stora regioner med lokal tillverkning nära kunderna, vilket kommer att gynna den snabbt växande marknaden för elfordon, säger Kenneth Lane, divisionschef för BASF Catalysts. Samarbetet med Nornickel skapar en stark plattform som kombinerar styrkorna hos två ledande industriföretag inom materialförsörjning samt teknik för och tillverkning av batterimaterial.

– Med BASF:s nya fabrik och Nornickels metallraffinaderi på samma plats i Harjavalta får vi tillgång till nickel och kobolt från en lokal källa, säger Jeffrey Lou, Senior Vice President, Battery Materials på BASF. Våra katodmaterial med hög nickelhalt är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder högre energitäthet och längre körsträckor. Med en ny fabrik i världsklass kommer BASF att kunna bidra till europeiska OEM-tillverkares och battericellsleverantörers tillväxtstrategier inom e-mobilitet med tillförlitlig materialförsörjning och nära samarbete.

– Vi är glada över att utöka samarbetet med en långvarig strategisk partner som BASF. Avtalet är ett viktigt steg i Norilsks övergripande strategi för att utöka vår närvaro på den växande marknaden för batterimaterial och etablera långsiktiga samarbeten med ledande tillverkare av katodaktiva material, säger Sergey Batekhin, Senior Vice President, Sales, Procurement and Innovation på Nornickel.

Batekhin fortsätter:

– Vi anser att elfordon har en enorm potential att omvandla den globala nickelindustrin. Som världens ledande leverantör av raffinerade nickelprodukter har vi en unik position i att bidra till denna omvandling. Vi är särskilt stolta över att vårt företag kan spela en viktig roll i utvecklingen av den gröna ekonomin i Europa och hela världen. Nornickel går vidare med sitt kraftiga engagemang för en långsiktigt hållbar utveckling av företagets resursbas och ambition att vara en hållbar aktör i den globala materialförsörjningskedjan.

Foto: BASF