Nyheter

Volvokoncernen ökade nettoomsättningen med 21 procent

Under Q3 2018 ökade nettoomsättningen med 21% till 92,3 miljarder kronor (76,4). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 13%.

– Under det tredje kvartalet 2018 var efterfrågan stark med fortsatt bra tillväxt för både vår fordons- och service-verksamhet. Vi ökade nettoomsättningen till 92,3 miljarder kronor, med en valutajusterad tillväxt på 13%, samtidigt som vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen till 11,1% (9,1). Även om detta är det bästa tredje kvartalet hittills för koncernen, så betyder det inte att vi har uppnått vår fulla potential. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under Q3 2018 ökade nettoomsättningen med 21% till 92,3 miljarder kronor (76,4). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 13%.
Det justerade rörelseresultatet uppgick till 10.247 Mkr (6.937), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,1).
Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 10.247 Mkr (7.337).
Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 423 Mkr.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,67 kronor (2,66).
Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 1,3 miljarder kronor (0,6).