Nyheter

NSK Self-Lube-lager hjälper livsmedelsproducent att spara över 54 000 euro

På grund av lager som havererade var sjätte vecka i en processlinje, med multipla remmar, för deghangering, så vände sig en brittisk producent av tortillabröd till NSK för hjälp. NSK:s specialistteam gjorde en utredning och fann att haverierna berodde på intrång av mjölpartiklar och lösgjorda skruvar (axelkryp) på grund av vibrationer.

Man rekommenderade därför tillverkaren att ersätta tortillawrapbandets standardlager med Self-Lube Triple-Lip-förseglade enheter och excentriska låskragar från NSK. De nya lagren har framgångsrikt förlängt driftstiden från sex veckor till över ett år, vilket medfört betydande kostnadsbesparingar.

Degjäsningen vid tillverkningsanläggningen för tortillawraps har 42 rullar totalt, vilka före NSK-rekommendationen stöddes av två lagerenheter försedda med en enda läpptätning och skruvlåsningsarrangemang. Rotationshastigheten är cirka 120 rpm. Ett bälte lindas runt rullarna för att flytta tortillawrapsen och behålla dem tillräckligt länge för att jäsa. Tortillawrapsen flyttas från den ena ändan av degjäsningen, vänds ner på bältet nedanför och transporteras i andra riktningen. Denna sekvens upprepas tills de kommer in i ugnen för bakning.

Degjäsningstransportörer arbetar i svåra förhållanden där de utsätts för mjölpartiklar och metallavfall från kedje- och kedjehjulsförslitning (rullar på degjäsningstransportörer drivs typiskt av kedjehjul och kedja). För tillverkaren av tortillawraps medförde denna driftsmiljö att två monterade lager och en axel på 35 mm diameter måste bytas ungefär var sjätte vecka. Lagren rapporterades som totalskadade efter användning på grund av stor förorening och krypskador, medan rullen måste bytas ut på grund av en underskridande axeldiameter på lagerfästytan (från skador som orsakats av krypning).

Varje haveri innebar ett betydande antal arbetstimmar för byte av lager och medförde avsevärda maskinstopp och kostsamma produktionsförluster.

NSK:s Self-Lube Triple-Lip-förseglade enheter har däremot inneburit noll haverier under en 12-månadersperiod. Dessa lagerenheter har en trippelläpp i nitrilgummi som är fäst vid en skyddande sköld i pressat stål. Som ett resultat av detta uppnås längre livslängd tack vare överlägsen tätningsförmåga. Dessutom möjliggör lagren förlängda smörjintervall, vilket i sin tur minskar underhållskostnaderna och ökar produktiviteten hos maskiner och utrustning. Totalt har de årliga besparingarna hos tillverkaren av tortillawraps beräknats till 54.665 euro.

Self-Lube Triple-Lip-förseglade enheter erbjuder enkel implementering och är en färdig ersättning för befintliga lagerenheter. De är tillgängliga för både skruv- och excentriska alternativ av låsningskragar, i millimeter- och tumstorlekar. Viktigt vid tillämpningen hos tortillawraptillverkaren var valet av excentriska låskragar, vilket framgångsrikt minskade risken för att enheten lossnar i drift, utan att skada axeln.

På bilden:
Self-Lube Bearing-enheter från NSK har en nitrilgummi-baserad trippelläpp som är fäst vid en skyddande sköld i pressat stål.