Nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 85 miljoner kronor

Alfa Laval  har tagit en order från ett taiwanesiskt ingenjörsföretag för leverans av kompakta värmeväxlare till en petrokemianläggning i USA. Ordern, som har ett värde av cirka 85 miljoner kronor, är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen och leverans beräknas under 2019.

Ordern omfattar Alfa Laval Compabloc värmeväxlare vilka kommer att installeras i en anläggning för tillverkning av etylenglykol och användas i olika processapplikationer, bland annat värmeåtervinning, kylning och uppvärmning.

– Detta är ytterligare en stor energieffektivitetsorder som vi fått under kort tid, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. Ordern bekräftar våra kunders uppfattning att Alfa Lavals kompakta värmeväxlare är både pålitliga och energieffektiva.