Nyheter

Ellevio rustar för stormig fredag

SMHI varnar för stormstyrkor över framför allt västra Sverige under fredag eftermiddag och kväll. Med anledning av det har Ellevio ökat sin beredskap för att snabbt kunna hantera strömavbrott.

Enligt SMHI:s prognoser finns det risk för vindstyrkor upp mot 30 m/s. Stormen förväntas dra in över västra Sverige under fredag eftermiddag för att fortsätta upp över Vänern under kvällen och natten. Kunder längs Västkusten ser ut att bli mest påverkade, men även i Värmland, Skaraborg, Närke och Bergslagen ser det ut att kunna bli en del avbrott.

För att snabbt kunna hantera strömavbrott har Ellevio tagit beslut om att öka sin beredskap och aktivera sin störningsorganisation. Det handlar bland annat om ett ökat antal montörer som står beredda att rycka ut och laga fel, ökad bemanning i driftcentralen, ökad bemanning i kundtjänst samt en helikopter i beredskap som är redo att lyfta för att ge snabb överblick över nätet. Totalt finns cirka 100 personer tillgängliga i fält. Under fredag tas beslut om att eventuellt kalla in ytterligare personal från andra områden.

– Prognosen pekar på vindstyrkor som kommer ha påverkan på elnäten. Hur stor påverkan blir är oerhört svårt att sia om, men vi förbereder oss för ett allvarligt läge, säger Thomas Saubach, driftchef på Ellevio.

Investeringar har gjort skillnad
Ellevio har sedan 2005 investerat cirka 18 miljarder kronor för att förnya och förstärka elnätet. Cirka 15 000 kilometer ledning har säkrats och äldre ledningar har rivits.

– Vi vet att våra satsningar i elnäten har gjort oss mindre sårbara mot den här typen av väder. Sedan stormen Gudrun 2005 har vi grävt ner ledningar och satt in modern teknik i vårt elnät. Vi har sett under de senaste åren att de här satsningarna verkligen har gjort skillnad. En storm idag har betydligt mindre påverkan jämfört med vilken effekt det fick för 10-15 år sedan, säger Anders Öberg, chef för lokalnätet på Ellevio.

Aktuellt läge finns på ellevio.se/stromavbrott.

Foto: Fredrik Karlsson, Ellevio