Nyheter

”Det behövs en konferens om normkritik i skogen”

Den 23 oktober hålls en nationellt skoglig jämställdhetskonferens i Umeå som ska syna den skogliga normen och göra sektorn mer inkluderande och jämställd. Många deltagare har redan anmält sig från exempelvis skogsbolag, organisationer, maskintillverkare och departement.

– Det är viktigt att träffa andra, nätverka och tillsammans lyfta en jätteviktig fråga, säger en av de som kommer att delta, Lena Westman, HR-chef på SCA Skog.

Inom samarbetet Skogslänet Västerbotten har Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, SLU och flera av länets företag under flera år arbetat för att förändra strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor och män att aktivt bruka, äga, vistas i och arbeta i skog. Därför är de med och arrangerar en konferens med rubriken ”Från #metoo till handling” som hålls på Nolia i Umeå 23 oktober i just detta ämne.

Konferensen fokuserar på att ge verktyg för att kunna arbeta vidare med att göra skogssektorn mer inkluderande för alla. Därför får alla deltagare med sig skriven dokumentation men får också delta i en workshop med Melinda From.

Medverkar gör också bland andra IKEA men också föreläsare som Tomas Gunnarson, mer känd som Genusfotografen. Det bjuds också på goda exempel från SLU, Swedlist och Indexator.

Flera av de som kommer att delta på konferensen ser fram emot den.

– Vi på Komatsu Forest ser människors olikheter som en styrka och ett konkurrensmedel. Genom en i grunden inkluderande hållning, där vi välkomnar individer och deras olikheter, är vi redo att hantera utmaningar på ett mer kreativt och mångfacetterat sätt, säger Petter Sundqvist, General Manager HR Komatsu Forest.

Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog:

– Jämställdhet och mångfald är en viktig fråga för oss på Sveaskog som vi arbetar med. Om man ska kunna vara attraktiv som arbetsgivare och framgångsrik, måste man kunna attrahera både kvinnor och män, säger hon.

SCA har flera deltagare med på konferensen.

– För SCA Skog är det här ett prioriterat område som vi arbetar aktivt med. Det är viktigt att träffa andra, nätverka och tillsammans lyfta en jätteviktig fråga, säger Lena Westman, HR-chef på SCA Skog.

Också från departementshåll är intresset stort.

– Det behövs en konferens om normkritik i skogen, det visar inte minst erfarenheterna av det rundabordssamtal om jämställdhet som landsbygdsministern bjöd in till i våras. Där gavs flera exempel på hur kvinnor utsätts för en sexistisk jargong och på olika sätt ifrågasätts, både inom de skogliga utbildningarna och på jobb. Det är tydligt att det finns attityder som motverkar att kvinnor träder fram och tar plats inom skogsnäringen. Skogsnäringen måste öka takten i jämställdhetsarbetet! Vi har inte råd att ha en så snäv norm att kvinnor inte trivs på skogliga arbetsplatser. Sedan ska det bli intressant att ta del av forskning och inspireras av intressanta föreläsare som är med på konferensen, säger Helena Busk, kansliråd på Näringsdepartementet.

Datum:23 oktober 2018

Tid:Klockan 8.30-16.

Plats:Nolia, Signalvägen 3, Umeå