Nyheter

Påverka innehållet i den europeiska säkerhetsstandarden för bandtransportörer EN 620

Nu finns det möjlighet att påverka innehållet i den europeiska säkerhetsstandarden för bandtransportörer EN 620 som är ute på remiss. Standarden har i stor sett, varit oförändrad sedan utgåvan från 1997.

Sedan dess har såväl förändringar i Maskindirektivet som den tekniska utvecklingen samt behov av förtydliganden gjort det nödvändigt med en genomgripande revision.

Den 9 oktober anordnar SIS ett remisseminarium där remissutgåvan presenteras samt de nyheter och viktiga förändringar som standardförslaget innehåller.

Läs mer om seminariet och standarden: