Nyheter

Lantmäteriet har flygfotograferat brandområden

Nu finns nytagna flygbilder över de områden som drabbades hårdast av sommarens skogsbränder.
– Bilderna ska underlätta arbetet med att kartlägga förödelsen, säger Mikael Henriksson, ansvarig för flygfotografering på Lantmäteriet.

Lantmäteriet flygfotograferar regelbundet hela Sverige och efter sommarens skogsbränder tog myndigheten initiativet att fotografera de hårdast drabbade områdena i Gävleborg, Dalarna och Jämtland.

– Bilderna visar vilken enorm förödelse som bränderna lade bakom sig och det blir nu enklare att jämföra läget före och efter bränderna, säger Mikael Henriksson.

De nya flygbilderna går att se på Skogsstyrelsens webbplats.

Samverkan med Skogsstyrelsen
I efterarbetet med skogsbränderna samverkar Lantmäteriet med andra myndigheter, till exempel Skogsstyrelsen, som har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur skogsägarna i de utsatta områdena ska kompenseras. De nya flygbilderna blir en bra hjälp för Skogsstyrelsen och andra aktörer i arbetet med att kartlägga konsekvenserna av bränderna.

– Efter en skogsbrand kan det vara viktigt med snabb och bra information och då kan de här bilderna vara guld värda för berörda skogsägare. Eftersom det kan vara farligt att röra sig i skogen nu med risk för fallande träd så kan bilderna underlätta betydligt för att ge en bild av omfattningen, säger Svante Larsson, projektledare och samordnare för Skogsstyrelsens arbete efter bränderna.

Tillgängligt för allmänheten
Bilderna har även gjorts tillgängliga för allmänheten.

– Vi samverkar med Skogsstyrelsen som har gjort bilderna fritt tillgängliga för skogsnäringen och allmänheten på sin webbplats, säger Mikael Henriksson.

På bilden:
Ortofoto, Enskogen Gävleborgs län, 2018-09-05.