Nyheter

Atlas Copco förvärvar dansk tryckluftsspecialist

Atlas Copco har förvärvat Reno A/S, en tillverkare och distributör av tryckluftslösningar. Företaget har ett stort nätverk för distribution av utrustning och inom eftermarknad samt är verksamt inom flera tryckluftssegment.

Reno har verksamhet på fyra platser i Danmark och erbjuder industriella och professionella lösningar för dansk industri. 2017 hade bolaget, med cirka 60 medarbetare, en omsättning på omkring 153 MSEK.

Reno är ett starkt varumärke med ett starkt nätverk för försäljning och service, säger Vagner Rego, chef för affärsområdet kompressorteknik. Förvärvet kommer att ge våra kunder möjlighet att dra fördel av en ökad servicenärvaro i regionen.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Företaget kommer att bli en del av divisionerna Industrial Air, Compressor Technique Service samt Professional Air inom affärsområdet kompressorteknik.