Nyheter

Intelligent drivenhet med bussgränssnitt

Kraven på dagens drivsystem ökar inom ett stort antal områden. Några exempel är drivsystem som används i komplexa logistik- och transportsystem samt inom det medicinsktekniska området.

Även i många andra applikationer ställs krav på att drivenheter ska vara kompakta och erbjuda möjligheter till kommunikation med andra enheter samt övergripande styr- och övervakningssystem. Trenden mot en ökad automatisering och allt mer smarta fabriker med integrerade produktionssystem bidrar också till att nya och intelligenta drivenheter utvecklas. ebm-papst ligger i den tekniska framkanten med ett stort program av intelligenta drivlösningar förberedda för kommunikation genom integrerad elektronik och bussgränssnitt.

Borstlösa DC-motorer (BLDC-motorer) med integrerad och programmerbar styrelektronik är inget nytt för ebm-papst. De elektroniskt kommuterade innerrotormotorerna används i många applikationer och industrimiljöer där det ställs krav på lågt tröghetsmoment för dynamiska drifter och snabb acceleration.

Genom att förse allt fler DC-motorer med integrerad styrelektronik har ebm-papst skapat möjligheter till allt fler skräddarsydda kund- och applikationslösningar. Fördelarna är också stora med en fritt programmerbar sekvenskontroll (SPS-funktionalitet) som gör att många funktioner kan realiseras direkt i drivenheten. ebm-papst utveckling av intelligenta drivenheter får stor betydelse då många industriföretag befinner sig i en process med allt mer omfattande satsningar på integrerade applikationslösningar och smarta fabriker enligt principen Industri 4.0

ebm-papst kompakta drivsystem erbjuder ett kostnadsoptimerat alternativ till klassiska AC-servomotorer. I jämförelse med icke programmerbara AC-motorer med frekvensomvandlare har ebm-papst drivenheter också högre effektivitet och effektdensitet.

Med DC-motorn ECI 63.xx K5 (63 mm) har ebm-papst tagit fram ytterligare ett alternativ med integrerad styrelektronik och ett standardiserat CANopen interface som kompletterar ECI 63 med K4-modul. Det nya hos den integrerade styrelektronikmodulen K5 är att den stöder kommunikations- och rörelseprofilerna enligt IEC 61800-7 (DS402).

Det innebär att drivenheten får ett brett användningsområde och kan användas för bl a positionering, hastighet och momentstyrning. Enheten kan programmeras helt fritt vilket optimerar applikationsanpassningen. ECI 63.xx K5 kan även användas som CAN-master, i en master-slave konfiguration, vilket gör det möjligt att bygga nätverk även i mindre komplexa och fristående applikationer.