Nyheter

Smart sensor för Internet of Things

Generering, transport och bearbetning av information är centrala uppgifter i Industry 4.0. Grunden för all information är intelligenta sensorer som ger den nödvändiga inmatningen.

Med sin BOS 21M kommer ADCAP att visa en nyutvecklad optisk multifunktionssensor, BOS 21M-serien. Den mångsidiga allround-enheten använder rött ljus och låter användaren välja bland fyra sensorlägen: bakgrundsundertryck, energisk spridning, retroreflektiv eller genomstrålsensor.
Alla sensorfunktioner kan konfigureras via IO-Link medan systemet körs, så att en fjärrinlärning kan initieras av kontrollenheten.

Dessutom detekterar sensorn aktuella driftsförhållanden, samlar och bearbetar information och ger mycket mer data än bara switchsignalen över IO-Link. Detektionssignalerna är förberedda och förbehandlade i sensorn. Detta minskar bördan på systemkontrollern och minskar datavolymen på fältbussystemen. Omfattande, smarta diagnosfunktioner ger viktig information såsom livslängd, driftstid och funktionsreserv.

Ökande mängd smutsavlagringar, sensorfeljustering, inställningsfel eller andra oegentligheter kan sedan på ett tillförlitligt sätt detekteras tidigt genom att övervaka emissivitetsvärdena som ett mått på
sensorsignalkvaliteten. Men när det gäller driftsäkerhet erbjuder denna intelligenta sensor ännu mer. BOS 21M ADCAP är först med att optiskt övervaka utsignalen från den LED-baserade emittern direkt och bestämmer ”stressnivån” med hjälp av sensorns inre temperatur och matningsspänning.