Nyheter

Proaktiv spilluppsamling för trummor och IBC-behållare

För proaktiv uppsamling av spill från trummor och IBC-behållare erbjuder Brady Corporation den återanvändbara och lätta men samtidigt tåliga Rigid Lock Quickberm som är mycket praktisk att använda. Sidorna är nedfällbara för användning med gaffeltruck och produkten kan enkelt placeras på nya ställen för spilluppsamling.

Förbättrad efterlevnad
Med Rigid Lock Quickberm kan ett företag förbättra efterlevnaden av EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Det här direktivet har införlivats i nationella standarder och föreskrifter i syfte att förhindra vattenföroreningar. Lösningen uppfyller även ISO 14001, bilaga 1, A.4.7 om förberedelser för och åtgärder vid nödsituationer. Denna standard anger att företag ska ha en nödplan för att kontrollera och absorbera utläckta vätskor.

Förbättra arbetsplatssäkerheten

Halk- och glidolyckor är några av de vanligaste arbetsplatsolyckorna. Genom proaktiv uppsamling av potentiella spill från trummor och IBC-behållare kan antalet halk- och fallolyckor hållas nere. För att förhindra att personalen snubblar över spilluppsamlingslösningen har Rigid Lock Quickberm en iögonfallande svartgul design.

Lösning som håller länge
Rigid Lock Quickberm är tillverkad i tyg med EG-5-PVC-beläggning och ger således mycket hög beständighet mot slitage, nötning och punktering. Materialet står emot tuffa vätskor, däribland olja, petroleum och de flesta syror. Utformningen med förstärka hörn ge ytterligare skydd och förhindrar läckage. De tåliga aluminiumremmarna motstår tyngden hos en gaffeltruck och är enkla att klicka i 180°-läge för användning med gaffeltruck, eller i 90°-läge för spilluppsamling.