Nyheter

Nytt forskningssamarbete: Gruvnäringen i en hållbar framtid

Materialförsörjning är en strategisk fråga, inte minst för att möta de klimatdrivna hållbarhetsutmaningarna. Nu har det lanserats ett unikt forskningssamarbete för att utveckla gruv- och mineralnäringen i en ännu mer hållbar riktning.

17 maj lanserades ett unikt forskningssamarbete mellan Stockholm Environment Institute och Svemin för att utveckla gruv- och mineralnäringen i en ännu mer hållbar riktning. I ett högteknologiskt samhälle är materialförsörjning en strategisk fråga, inte minst för att möta de klimatdrivna hållbarhetsutmaningarna.

I det framtida, moderna och hållbara samhället med ökat välstånd kommer mineral och metaller fortsättningsvis behövas för att utveckla nödvändig infrastruktur, framtidens kommunikationsutrustning och hållbara energitekniker som solceller, vindkraft och batterier. Utvinning av metaller och industrimineraler måste dock ske på ett hållbart sätt.

− En viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig gruv- och mineralnäring i Sverige är att tydliggöra samhällsnyttan. Det hoppas vi är en av de saker det här samarbetsprojektet kan tydliggöra. På så sätt bidrar vi också till att branschens hållbarhetsarbete vidareutvecklas, säger Per Ahl, vd för Svemin.

− Det är såklart en utmaning att ställa om gruv- och mineralnäringen, men genom att tänka långsiktigt hur ett hållbart samhälle kan komma att se ut år 2050, hoppas vi kunna förse branschen med nya, betydande insikter och åtgärder som minimerar miljöpåverkan och intressekonflikter, avslutar Olle Olsson vid Stockholm