Nyheter

Rejlers tecknar prestigefyllt ramavtal med Ellevio

Det nya ramavtalet omfattar totalt nio områden och Rejlers har valts ut som samarbetspartner inom samtliga. Uppdragen kan variera både i längd och komplexitet och avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt sex år. Ramavtalet träder i kraft 1 april.

– Att vi får leverera inom alla nio områdena är bevis på att vi både i storlek och kompetens kan matcha Ellevios behov, säger Jenny Edfast (bilden), affärschef på Rejlers.

Att Rejlers har medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr har också påverkat resultatet av upphandlingen positivt. Avtalet omfattar byggteknik och elkraft både i lokala och regionala nät, kabel och luftledning i regionala nät, besiktningar och kompetens inom natur, miljö, kultur samt skogs- och fastighetsrätt.

– Eftersom vi kan leverera inom alla dessa områden omfattar vårt ramavtal också projekt, berättar Jenny Edfast.

Rejlers har samarbetat med Ellevio i många år och har tidigare bland annat levererat förstudier, projekteringar av stationer och ledningar samt besiktningar. Dessutom har Rejlers och Ellevio ett gemensamt intresse kring digitala lösningar som effektiviserar arbetssätt inom bland annat projektering. Nu kan samarbetet fördjupas ytterligare.

– Vi är mycket noggranna i våra ramavtalsupphandlingar. Elnäten i Sverige är en viktig del i infrastrukturen och det kräver både hög kompetens och att personal kan vara på plats snabbt. Rejlers är en sådan leverantör som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare, säger Mattias Omberg, ansvarig inköpare på Ellevio.