Nyheter

Förnybar energi ska driva Deromes nya husfabrik

När Deromes nya husfabrik i Värö, utanför Varberg, tas i drift kommer anläggningen drivas av solceller och energi från vind- och vattenkraft. En solcellsanläggning på ca 6600 kvm har installerats på taket och beräknas försörja hälften av fabrikens elförbrukning.

– Det känns helt rätt att satsa på solceller och andra förnybara energikällor, säger Henrik Svahn, projektchef på Derome Plusshus. Att ta ansvar för miljön och arbeta för att minska vår miljöpåverkan är viktigt för oss.

Solcellsanläggningen på fabrikstaket blir Västsveriges största i sitt slag och kommer producera 625 000 kWh/år. Det är ungefär hälften av det husfabriken förväntas förbruka. Anläggningen är ett samarbete mellan Derome och Varberg Energi, där Varberg Energi kommer att sköta den tekniska och ekonomiska förvaltningen för solcellsanläggningen. Övrig el som behövs för husproduktionen produceras genom vind- och vattenkraft.

– Vi bygger våra hus i det mest miljövänliga byggmaterialet, trä och vi är stolta över att vi även kan tillgodose miljövänliga alternativ för energiförbrukningen, säger Henrik Svahn.

Grön el, grön uppvärmning
Även uppvärmningen präglas av ett grönt förhållningssätt. Den drygt 22 000 kvm stora montagehallen ska värmas upp med en pelletspanna som installeras i anslutning till fabriken under våren.

– Derome producerar bioenergi i form av pellets och briketter och att vi nu även kan värma upp vår egen fabrik med biprodukter från träindustrin känns riktigt bra, säger Magnus Andersson, koncernchef för Deromegruppen.

Bostäderna som produceras i Deromes nya husfabrik ska tillverkas med modern volymbyggnadsteknik. Det innebär att bostäderna byggs i en så pass hög färdigställandegrad att slutkunden kan flytta in i sin bostad redan 10 veckor efter leverans. Med hjälp av den här tekniken kan Derome erbjuda unika bostäder med hög kvalitet, till priser som slutkunden har råd att betala.

Foto: Deromegruppen