Nyheter

Miljonsatsning på västsvenska energiinnovationer

Nu ska det gröna företagandet inom energiområdet blomstra i Västsverige. Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har gemensamt fått ett uppdrag från Energimyndigheten att stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Energimyndigheten genomför för första gången en pilotsatsning i samarbete med innovationsmiljöer runt om i Sverige i syfte att kraftsamla för att snabba på omställningen av energisystemet.

– Vi vill skapa fler förutsättningar för företag med energiinnovationer att kunna kommersialisera sina lösningar. En satsning som denna där vi får en tydlig förankring i det regionala och lokala innovationssystemet gör att vi får både en kraftsamling, men också samarbetspartners där vi kan genomföra konkreta insatser för att nya energiinnovationer ska nå marknaden och därmed bidra till omställningen av energisystemet, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

En av åtta utvalda innovationsmiljöer är det västsvenska initiativet, kallat EnerGo, som ska samla start-ups och SME-företag inom energiområdet i ett kluster och genom en rad aktiviteter främja kunskapsutbyte, samarbete och finansieringsmöjligheter. Ett tydligt mål för EnerGo är även att stimulera uppstart av nya bolag i regionen.

– Vi på Johanneberg Science Park samarbetar gärna närmare med inkubatorerna och investmentbolagen vid Chalmers och Göteborgs universitet för att vi är väldigt glada över att kunna sammanföra vårt nätverk av små- och medelstora företag med inkubatorernas nätverk av start-ups, scale-ups och nya idéer. På så sätt breddar vi paletten av aktörer som samverkar för att lyfta och stärka energiområdet i Västsverige, säger Björn Westling, projektledare på Johanneberg Science Park.

– Chalmers Ventures har sedan bildandet haft en stark satsning på green tech området vilket resulterat i ett spännande kluster omfattande ett 20-tal green tech startups (#greenUps). Vi ser nu fram mot att kunna stärka vårt erbjudande till startups inom energiområdet genom denna satsning i samarbete med Johanneberg Science Park, GU Ventures, Energimyndigheten och flera av de andra duktiga aktörerna i det västsvenska innovationssystemet, säger Håkan Axelsson, ansvarig för green tech domänen på Chalmers Ventures.

– Vi vill tacka Energimyndigheten för deras förtroende och det känns väldigt roligt att få jobba ihop med alla involverade. Tillsammans står vi för en fantastisk kompetensbas och ett omfattande kontaktnät och vi vet att det finns mycket synergier och positiva utfall av att samarbeta inom detta fält då vi redan samarbetar. Dessutom vet vi vilket stort mervärde det ger att skapa möten mellan våra start-ups och större mer etablerade företag där dessa lär av och kan göra affärer med varandra, säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures AB.

EnerGo
Huvudpartners är Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures. Stödpartners är Innovatum, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park och Science Park Borås. EnerGo får 1,5 miljoner kronor under satsningens första år med ytterligare två år som möjlig förlängning.

Bild: Tengbom