Nyheter

Vårvädret uteblir – elpriserna stiger

Kylan kan bita sig fast i flera veckor och leda till extra stor efterfrågan på el.  Vinterns köldperioder har tärt på energiresurserna både i Norden och resten av Europa. Det här skriver LOS Energy.

Minskat vattenöverskott
I Norden har mer vatten än vanligt använts i kraftproduktionen hittills i år. Samtidigt har nederbörden varit mindre än normalt för årstiden. Sammantaget har detta tärt på överskottet vi hade i resurslagret vid nyår.

Stigande gaspriser
I resten av Europa har kylan primärt tärt på gaslagren. Dessa har reducerats avsevärt på grund av köldperioderna. Och rädslan för att vi ska få kallare väder under de kommande veckorna gör att gaspriset rusar.

Europas hushåll använder gas för uppvärmning och matlagning, men även till reglerbar kraftproduktion. För Nordens del används gaskraft bara då efterfrågan på el är så hög att den inte kan täckas av andra billigare kraftslag. Högre gaspriser gör därför att man skruvar upp förväntningarna på elpriset i de perioder gaskraft kan bli aktuell.

Lägre temperaturer igen
Plötsligt stratosfärisk uppvärmning har gett ovanligt kallt väder under flera veckor denna vinter. Efter några dagars mildare temperaturer menar meteorologerna att vi nu går tillbaka till temperaturer som ligger en bra bit under vad som är normalt för årstiden.